Wat is de betekenis van Patiowoning?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Patiowoning

Een patiowoning is een woning met een open binnentuin, ingesloten door muren.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

patiowoning

v. (-en), huis met een open binnenplaats waaromheen de vertrekken gegroepeerd zijn. atriumwoning.