Wat is de betekenis van Patentrecht?

1994
2023-02-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Patentrecht

Patentrecht, 1. tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden het recht van de Staten-Generaal om troepen bijeen te brengen en te verplaatsen. Het patent was de brief waarin het krijgsvolk zijn garnizoen kreeg aangewezen. Het geven van patenten was oorspronkelijk voorbehouden aan de → Raad van State, maar stadhouder Frederik Hendrik begon zelf pat...

Lees verder
1991
2023-02-02
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Patentrecht

Voor de invoering van een ondernemersbelasting (in 1893) was in Nederland het patent een officieel door de overheid uitgereikt bewijs dat bevoegdheid gaf tot het uitoefenen van handel, handwerk, beroep of bedrijf. Aan het regelmatig (meestal jaarlijks) te vernieuwen patentrecht waren kosten verbonden. Dit was een 19e-eeuwse vorm van bedrijfsbelasti...

Lees verder
1987
2023-02-02
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Patentrecht

Zie octrooirecht.

1981
2023-02-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Patentrecht

1. tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden het recht van de Staten-Generaal om troepen bijeen te brengen en te verplaatsen. Het patent was de brief waarin het krijgsvolk zijn garnizoen kreeg aangewezen. Het geven van patenten was oorspronkelijk voorbehouden aan de Raad van State, maar stadhouder Frederik Hendrik (1625-47) begon zelf patenten...

Lees verder
1973
2023-02-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

patentrecht

o. (-en), 1. tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden het recht van de Staten-Generaal om troepen bijeen te brengen en te verplaatsen; 2. vm. belasting op alle handel, neringen, beroepen en bedrijven en enige andere objecten van weelde of vermaak. belastingrecht. Deze belasting werd in 1805 ingevoerd door I.J.A.Gogel. Er was o.a. bepaald da...

Lees verder
1951
2023-02-02
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Patentrecht

octrooirecht.

1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Patentrecht

o. (-en), 1. patentbelasting; 2. het recht dat uit een patent (I, 4.) voortvloeit voor hem aan wie het verstrekt is.

Lees verder
1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Patentrecht

Syn. van → octrooirecht.

1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

patentrecht

o. (-en) patentbelasting.

1910
2023-02-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Patentrecht

Patentrecht - het recht, dat voortvloeit uit het verleende patent, voor den eigenaar daarvan.

1898
2023-02-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Patentrecht

Patentrecht - o. (-en), patentbelasting; geld dat men voor zijn patent aan den Staat moest betalen.

Gerelateerde zoekopdrachten