Wat is de betekenis van Patentolie?

1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

patentolie

v./m., (vero.) raapolie.

1952
2022-08-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Patentolie

s., patintoalje.

1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Patentolie

v., boterolie, vooral gebruikt voor het bakken van vis en door uitpersen uit koolzaad gewonnen.

1949
2022-08-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Patentolie

zie Raapolie.

1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

patentolie

v. (gezuiverde raapolie, voor lampolie geschikt gemaakt); vero.

1937
2022-08-14
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Patentolie

Gezuiverde raapolie. De zuivering geschiedt door zwavelzuur. Werd vroeger in lampen gebrand.

Lees verder
1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Patentolie

Andere benaming voor boterolie, welke in de huishouding, vooral voor het bakken van visch, wordt gebruikt en welke door uitpersen in de koude uit koolzaad wordt gewonnen.

1916
2022-08-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Patentolie

Patentolie - Extra gezuiverde raapolie voor het gebruik als bakolie. De zuivering kan geschieden door koken met zetmeel en daar op volgende filtratie, of ook langs de gewone wegen der oliezuivering.

Gerelateerde zoekopdrachten