Wat is de betekenis van Patenteren?

1994
2022-08-14
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Patenteren

[Fr. patenter] patent verlenen.

1993
2022-08-14
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Patenteren

octrooi verlenen; octrooi op iets nemen

1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

patenteren

[Fr.] (patenteerde, heeft gepatenteerd), 1. (vroeger) een patent geven om een bepaald beroep of bedrijf uit te oefenen: een gepatenteerde, patenthouder; (fig.) een gepatenteerde leugenaar, iemand die schaamteloos liegt; 2. octrooi voor iets nemen: de firma heeft haar nieuwe systeem gepatenteerd.

Lees verder
1955
2022-08-14
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Patenteren

een patent uitreiken, doorkneed zijn (in)

1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Patenteren

(patenteerde, heeft gepatenteerd), (<Fr.), 1. een patent geven om een bepaald beroep of bedrijf uit te oefenen : gepatenteerd als winkelier ; — een gepatenteerde, patenthouder ; — een gepatenteerde leugenaar, iem. die schaamteloos liegt ; 2. octrooi voor iets nemen : zekere firma heeft een nieuw systeem gepatenteerd.

Lees verder
1948
2022-08-14
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

patenteren

een patent uitreiken of patent verlenen; gepatenteerd, patent hebbend voor; een gepatenteerde iemand die doorkneed is in het ....

1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

patenteren

(Fr. een patent verlenen): een gepatenteerde bedelaar, schaamteloze.

Gerelateerde zoekopdrachten