Wat is de betekenis van Patent?

2022
2022-07-07
vindpunt

Vindpunt.nl

patent

(zelfstandig naamwoord) [alg.] octrooi - Heb je al octrooi aangevraagd voor je uitvinding?

Lees verder
2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

patent

patent - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-tent 1. alleenrecht om iets te verkopen ♢ zij hebben een patent op dat geneesmiddel 1. een patent op iets hebben [het ongestoord kunnen doen]...

Lees verder
2012
2022-07-07
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Patent

Een patent is de meest gebruikte internationale term voor wat in Nederland een octrooi wordt genoemd. Het is een, door de overheid verleend, tijdelijk alleenrecht op het gebruiken van een techniek. Een patent is twintig jaar geldig en biedt de houder ervan het recht om iedereen binnen die periode te verbieden de gepatenteerde uitvinding toe te pass...

Lees verder
2002
2022-07-07
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Patent

Vergunning om een bepaald bedrijf uit te oefenen. Ook een akte waarbij een bepaalde opdracht wordt verstrekt waarmee een recht wordt verleend. Het wordt in deze betekenis in Nederland, zover bekend, niet meer in de ambtelijke taal gebruikt.

1994
2022-07-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Patent

[Lat. patens, -entis = open; o.dw van patere = open zijn, zichtbaar zijn] I zn [Fr. lettre patente = Lat. litera patens = open brief] vergunningsakte; brief waarin uitvinder bep. rechten worden verleend (octrooi); II bn uitstékend.

Lees verder
1993
2022-07-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Patent

uitstekend; vergunningsbrief; octrooi; akte waarbij een last of recht wordt verleend (gesch.)

1990
2022-07-07
BDI

BDI terminologie

patent

zie: octrooi.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

patent

[Lat. litterae patentes, open brieven], o. (-en), 1. (hist.) vergunning tot uitoefening van bepaalde bedrijven, tot exploitatie van bedrijven, uitvindingen enz.: van iets hebben, het ongestoord kunnen doen; 2. niet-officiële naam voor octrooi: een patent op iets nemen; 3. (gew.) visakte, jachtakte.

Lees verder
1955
2022-07-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Patent

1) o., open brief; bewijs der vergunning voor de uitoefening van een beroep; octrooi 2) fijn, voortreffelijk; ferm; ook: duidelijk, klaar

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Patent

s.n., patint (it).

1951
2022-07-07
Engels

Woordenboek Engels (1951)

patent

I. open (baar); gepatenteerd, patent-; duidelijk (aan 't licht tredend); voor een ieder zichtbaar; voortreffelijk; patent leather, verlakt (leer); II. patent, vergunning; octrooi; fig kenmerk, blijk; patent of nobility, adelbrief; III. patenteren.

Lees verder
1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Patent

I. (<Fr. lettre patente, open brief), o. (-en), 1. (eert.) open brief, akte waarbij een bep. last wordt verstrekt of een recht wordt verleend ; 2. bewijs dat iem. bevoegd is tot het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf of handwerk : patent nemen, aanvragen ; — patent van iets hebben, het ongestoord kunnen doen ; — (Zuidn.) hij hee...

Lees verder
1948
2022-07-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

patent

o. open brief; acte van aanstelling; vergunningsbewijs ter uitoefening van een beroep, bedrijf of hand- werk; vrijbrief, waarbij aan een uitvinder zekere voorrechten worden toegestaan (octrooi).

Lees verder
1940
2022-07-07
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Patent

zie: Octrooi.

1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

patent

I. o. (Fr. [lettre] patente, Lat. [litera] patens = open brief: open brief, document op een niet gesloten vel perkament of papier, dat ieder dus lezen kan, uitgegeven en bezegeld door een souverein of autoriteit; inz. akte, waarbij een bepaalde last wordt verstrekt of een recht verleend; vergunningsbrief om een bepaald bedrijf uit te oefenen; octro...

Lees verder
1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Patent

→ Octrooi.

1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Patent

Patent - Eigenlijk open brief; geschrift, waarbij door de overheid eenige gunst of vergunning wordt verleend. In het bijzonder gebruikt voor een vergunning tot het uitoefenen van een bedrijf (zie PATENTBELASTING) en voor de toekenning van het uitsluitend recht op het gebruik van een uitvinding (dus in den zin van Octrooi).

1910
2022-07-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Patent

Patent - bewijs van octrooi aan uitvinders toegekend. Vroeger was hier te lande ingevolge de wet van 19 Mei 1819 Staatsbl. no. 34, voor de uitoefening van ieder bedrijf, bij die wet niet uitdrukkelijk uitgezonderd, patentrecht verschuldigd. De patentbelasting is later door de bedrijfsbelasting vervangen. Het patent van uitvinding (Fr. Brevet d’inve...

Lees verder
1908
2022-07-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Patent

goed, opperbest, trouwhartig; aanstelling, vergunningsbrief.

1898
2022-07-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Patent

Het begrip patent heeft 2 verschillende betekenissen: 1. patent - patent - o. (-en), (oudt.) open brief, giftbrief, vrijheidsbrief; — (in Engeland bv.) octrooi aan uitvinders of verbeteraars van verschillende zaken; — inz. in ons land bewijs dat iem. bevoegd is tot het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf of handwerk : patent nemen,...

Lees verder