Wat is de betekenis van Passiespelen?

1955
2021-09-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Passiespelen

mysteriespelen die de passie van Jezus uitbeelden

1955
2021-09-19
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

PASSIESPELEN

zijn mysteriespelen over het lijden van Christus. Bekend zijn de Passiespelen te Oberammergau en te Tegelen(L.) zie Liturgisch drama.

1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Passiespelen

openbare tooneelvoorsteliingen, waarin het lijden v. Christus in beeld gebracht wordt; overblijfsel der vroegere → Mysteriespelen; worden in verschill. plaatsen, vooral in Duitschland en Zwitserland op gezette tijden gehouden. Beroemd zijn vooral de → Oberammergauer Passiespelen.

Lees verder
1928
2021-09-19
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Passiespelen

Zie: Oberammergau.

1922
2021-09-19
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Passiespelen

Aldus noemt men de toneel-matige (gedramatiseerde) voorstellingen van het lijden van Jezus, reeds in de 12e eeuw bekend. De beroemdste worden thans om de 10 jaar gegeven in Oberammergau (Beieren) door de bewoners van dit dorpje.

1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Passiespelen

Passiespelen zijn geestelijken drama’s, welke in de middeneeuwen op vele plaatsen op Goeden Vrijdag werden opgevoerd. Zij droegen ook welden naam van „mysteriespelen”, doch geraakten vooral na de Hervorming in onbruik. Wie nog bleven bestaan, kwamen wegens hunne eenvoudigheid en ruwheid zoozeer ten achteren bij de voortschrijdende beschaving, dat z...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten