Wat is de betekenis van Passage?

2018
2021-01-20
Rotterdam

Encyclopedia van Rotterdam

Passage

Passage was een overdekte winkelgalerij in Rotterdam, gelegen tussen de Coolsingel en de Korte Hoogstraat. De Passage werd op 15 oktober 1879 geopend voor publiek. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 werd de Passage verwoest.In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden er plannen voor de bouw van een overdekte winkelgalerij in Rotterd...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

passage

passage - zelfstandig naamwoord uitspraak: pas-sa-zje 1. ruimte waar je doorheen moet om ergens te komen ♢ we liepen door de passage naar de andere kant van het gebouw 2. gedeelte uit een tekst of muziekstuk ...

Lees verder
2017
2021-01-20
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Passage

Passage - circusjargon voor sterk vertraagde draf waarbij het paard lijkt te zweven; ook gebruikt om de vlucht van de trapeze naar de vanger mee aan te duiden.

2008
2021-01-20
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

passage

(de; -s) SG - het geheel van een serie acrobatische oefeningen, bv. salto’s, schroeven en overslagen (buitelin gen), uitgevoerd in één doorgaande beweging, bv. op een tumblingbaan.

1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Passage

doorgang; overtocht; overdekte winkelstraat; gedeelte uit geschrift of muziekstuk; het voorbijgaan

1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

passage

v. plaats, uitdrukking, volzin uit een geschrift; plaats, gedeelte van een muziekstuk, dichtstuk enz.; (ook:) doortocht, doorvaart, overtocht; het voorbijgaan of doortrekken van mensen en voertuigen in een straat of op een bepaalde plaats; met glas overdekte straat voor voetgangers met winkels en koffiehuizen.

Lees verder
1942
2021-01-20
Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Passage

(Fr.). Doorgang. Passage-instrument = instrument dienend om de doorgang van een ster door de meridiaan te meten.

Lees verder
1923
2021-01-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Passage

(Fr., doorgang), het overenten van een smetstof van het éne dier op het andere.

1916
2021-01-20
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Passage

Overdekte straat voor voetgangers. Passé partout 1e.Looper, sleutel, waarmede verscheidene sloten kunnen worden geopend. 2e. Pasraam om schilderijen, foto’s, enz.

Lees verder
1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

passage

passage - v., doortocht, overtocht; geld voor een reis overzee; plaats in een boek, die aangehaald wordt; overdekte straat voor voetgangers; het heen en weer trekken van rijtuigen en menschen; doortocht van een ster voorbij een ander hemellichaam ; gedeelte van een muziekstuk, enz.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Passage

Passage - v. (-s), doorgang, doorvaart: de passage versperren; — eene met glas overdekte winkelstraat, de verbinding tusschen twee hoofdstraten vormende; — drukte, verkeer: hier is weinig passage, er passeeren hier weinig menschen; — (zeew.) overtocht: passage nemen, bespreken, plaats bestellen op een schip; — gedeelte, v...

Lees verder
1864
2021-01-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

passage

passage - v. (passages), over-, doorvaart; passage nemen, plaats bestellen (op een schip)