2019-11-20

Passaat

Windsysteem dat samenhangt met de algemene luchtcirculatie op de wereldbol. Passaten zijn plaatsgebonden en daardoor te beschouwen als lokale winden. Het woord `passaat' is afgeleid van het Spaanse woord `pasar' en stamt uit de tijd van de handelsvaart met zeilschepen op Amerika. Met de pasar werd een gunstige wind tijdens de overtocht bedoeld. In het Engels sprak men van `trade winds', ofwel `handelswinden', waarmee in feite hetzelfde werd bedoeld. De passaten zijn in het algemeen warme en drog...

2019-11-20

Passaat

Een passaat is een wind die bijna steeds uit dezelfde richting waait. Veelal vanuit sub-tropische hoge drukgebieden naar zg. stiltegordels rondom de evenaar. In de Caribean vooral de noordoostpassaat.

2019-11-20

Passaat

Passaat - (Eng. tradewind of trade, Fr. les alizés, H.D. Passat), vast doorstaande winden, die van 30 a 25° N. en Z.B. naar den equator waaien, op N.B. uit het N.O., op Z.B. uit het Z.O., en op 5 a 10° B., soms ook op lager breedte te niet loopen; de twee windgebieden zijn gescheiden door den equatorialen stiltegordel. Vroeger sprak men ook in de Westewindgebieden van een Westelijke passaat. In het „Vergulden Licht der Zee-vaert van Claes Heyndericks Gietermaker 1621” heet het: Besuyden d...

2019-11-20

Passaat

Passaat - m. (...saten), regelmatige luchtstrooming over de aarde naar den evenaar in de heete luchtstreek; op bepaalde tijden ook buiten de keerkringen; anti-passaat, de bovenluchtstrooming van den evenaar.

2019-11-20

Passaat

In het artikeltje over de Bovenwindse eilanden vertelde ik jullie al, dat die eilanden, evenals de Benedenwindse, hun naam aan den passaatwind danken. Nu iets over het ontstaan van deze winden. In de eerste plaats dan moeten jullie weten, dat zich langs de linie, zowel op het land als op zee, een gordel van lagen luchtdruk uitstrekt, die daar het gehele jaar door aanwezig is. Een van de voornaamste oorzaken van zijn ontstaan is het feit, dat door de sterke verwarming aan de linie, de lucht uitze...

2019-11-20

passaat

passaatwind, m. naam der twee winden, die tussen de keerkringen in bepaalde jaargetijden geregeld waaien. .

2019-11-20

Passaat

(Ned. term uit de 16e eeuw, toen voor: gunstige wind om naar Amerika te „passeeren”). De p. zijn de regelmatige winden, die aanhoudend van de Passaat. Normale luchtdruk- en windverdeeling over de intertropicale streken in Juli subtropische windstiltegordels naar den aequatorialen stiltegordel waaien. Zij zijn meestal N.O. op het N. halfrond en Z.O. op het Z. halfrond, hebben een gemiddelde snelheid van ca. 20 km per uur en zijn het best ontwikkeld boven de drie oceanen (zie kaart). I...