2019-10-20

paskaart

Groene kaart in de bidding box met de aanduiding ‘pas’. Omdat ‘pas’ de meest voorkomende bieding is, bevat iedere bidding box altijd vijf of meer paskaarten.

2019-10-20

Paskaart

Paskaart - v. (-en), eene soort van zeekaart, die de passen of doortochten aanwijst en waarop de afgelegde mijlen en koersen worden afgepast; — (kaartsp.) kaart om te passen, om het spel niet aan te nemen.

2019-10-20

paskaart

paskaart - Kaarten waarop de bewegingen of de afgelegde afstand van een schip, onderzeeër, vliegtuig of ander voertuig worden aangegeven.