Wat is de betekenis van participatiesamenleving?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

participatiesamenleving

samenleving waarin iedereen participeert. samenleving waarin iedereen die dat kan geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de overheid; maatschappijvorm waarin iedereen zoveel mogelijk participeert. Voorbeelden: Voormalig PvdA-leider Wouter Bos is geschro...

2024-05-21
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse Taal (2020)

participatiesamenleving

samenleving waarin iedereen die dat kan geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van zijn eigen leven en voor zijn omgeving, zonder hulp van de overheid; maatschappijvorm waarin iedereen zoveel mogelijk participeert Het kabinetsbeleid is gericht op economisch herstel. Daarbij zal de klassieke verzorgingsstaat plaats moeten maken...

2024-05-21
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)