Wat is de betekenis van Participatie?

2021
2021-01-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Participatie

Participatie is een zelfstandig naamwoord en betekent deelname. Het is de laatste jaren vooral populair in het bedrijfsleven en de politiek. Als men het woord participatie gebruikt is er sprake van een actieve deelname, met meestal een maatschappelijke functie. Men spreekt bijvoorbeeld over participatie als iemand lid is van een politieke partij o...

Lees verder
2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

participatie

participatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: par-ti-ci-paat-sie 1. het ergens aan meedoen ♢ jouw participatie is hier niet gewenst! Zelfstandig naamwoord: par-ti-ci-paat-sie de participatie ...

Lees verder
2003
2021-01-20
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

participatie

participatie - Ander woord voor deelneming of participatiebewijs.

1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Participatie

deelneming

1991
2021-01-20
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Participatie

Het actief betrekken of laten deelnemen van afzonderlijke medewerkers of groepen ervan in aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en/of beleidsuitvoering. Daarbij wordt in het midden gelaten of het beleid al dan niet democratisch wordt vastgesteld.

1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Participatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), deelneming, het hebben van aandeel in iets: zijn participatie in die handelszaak is geëindigd.

1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

participatie

v. deelneming, deelachtigheid; deelhebbing van aandeel in de winst (v. arbeiders).

1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Participatie

Participatie - Deelneming aan, hebben van aandeel in iets, b.v. in onderneming, syndicaat, enz. Van participatiestelsel spreekt men wel, wanneer bij een bedrijf aan de arbeiders behalve hun vaste loon een aandeel in de winst wordt toegekend. Zie ook COPARTNERSHIP.

1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

participatie

participatie - v., deelneming.

1910
2021-01-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Participatie

Participatie - Deelneming, ook: aandeel; zie participant.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Participatie

Participatie v. (-s, ...tiën), deelneming.

1864
2021-01-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

participatie

participatie - v. (participatiën), deelneming