Wat is de betekenis van Participatie?

2023
2023-02-07
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

participatie

Participatie is deelname aan een activiteit of proces. In de politiek wordt participatie vaak gezien als een noodzakelijk onderdeel van de democratie, waarbij burgers betrokken worden bij besluitvorming en hun stem kunnen laten horen over belangrijke kwesties.

Lees verder
2021
2023-02-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Participatie

Participatie is een zelfstandig naamwoord en betekent deelname. Het is de laatste jaren vooral populair in het bedrijfsleven en de politiek. Als men het woord participatie gebruikt is er sprake van een actieve deelname, met meestal een maatschappelijke functie. Men spreekt bijvoorbeeld over participatie als iemand lid is van een politieke partij o...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

participatie

participatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: par-ti-ci-paat-sie 1. het ergens aan meedoen ♢ jouw participatie is hier niet gewenst! Zelfstandig naamwoord: par-ti-ci-paat-sie de participatie ...

Lees verder
2003
2023-02-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

participatie

participatie - Ander woord voor deelneming of participatiebewijs.

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Participatie

[Lat. participatio] zn deelneming, deelachtigheid.

1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Participatie

deelneming

1991
2023-02-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Participatie

Het actief betrekken of laten deelnemen van afzonderlijke medewerkers of groepen ervan in aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en/of beleidsuitvoering. Daarbij wordt in het midden gelaten of het beleid al dan niet democratisch wordt vastgesteld.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

participatie

[Lat. participatio, deelachtigheid], v. (-s), deelneming, het hebben van aandeel in iets: zijn participatie in die zaak is geëindigd. De participatiegraad is de term waarmee de mate waarin de deelname aan het groepsgebeuren geschiedt wordt aangeduid, gemeten aan b.v. bezoek-frequentie, betrokkenheid bij groepsproblemen, tijd besteed aan groep...

Lees verder
1955
2023-02-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Participatie

deelneming, participeren, aandeel nemen of hebben; deelnemen.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Participatie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), deelneming, het hebben van aandeel in iets: zijn participatie in die handelszaak is geëindigd.

1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

participatie

v. deelneming, deelachtigheid; deelhebbing van aandeel in de winst (v. arbeiders).

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

participatie

v. (Fr. [Lat. partipatio]: het hebben van aandeel in iets).

1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

participatie

v. deelneming, het aandeel hebben in de winst.

1936
2023-02-07
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Participatie

denkverschijnsel, voorkomende bij het kind en den primitieven mens, dat bepaalde wezens of bepaalde verschijnselen gedeeltelijk aan elkaar gelijk zijn of grote invloed op elkander uitoefenen, ofschoon dit redelijkerwijs niet het geval kan zijn. Deze participatie openbaart zich bijv. bij den kleine, als hij zijn geloof uitspreekt, dat de maan hem vo...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

participatie

('pa:si) v. (-s) deelneming.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Participatie

Participatie - Deelneming aan, hebben van aandeel in iets, b.v. in onderneming, syndicaat, enz. Van participatiestelsel spreekt men wel, wanneer bij een bedrijf aan de arbeiders behalve hun vaste loon een aandeel in de winst wordt toegekend. Zie ook COPARTNERSHIP.

1914
2023-02-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

participatie

participatie - v., deelneming.

1910
2023-02-07
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Participatie

Participatie - Deelneming, ook: aandeel; zie participant.

1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Participatie

deelneming, aandeel; participeeren, deelnemen, aandeel hebben. P.conto, conto voor een P.-onderneming (onderneming voor gemeenschappelijke rekening van meerdere personen). Participant, deelgenoot.Onder P. wordt in den regel verstaan het stelsel, waarbij aan de arbeiders en het overige personeel eener onderneming een looncijfer wordt uitbetaald naar...

Lees verder
1906
2023-02-07
wink

Wink's vreemde woordenboek

Participatie

vr. Fr., deelname; het hebben van een aandeel.