Wat is de betekenis van Park?

2018
2022-06-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

park

park - zelfstandig naamwoord 1. grote tuin waar iedereen mag komen ♢ we gingen wandelen in het park Zelfstandig naamwoord: park het park de parken het parkje

Lees verder
2014
2022-06-29
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

park

steeg, slop, bijv. het Montefiorepark: LUITZEN 44.

1984
2022-06-29
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

park

afgeperkt terrein met een natuurlijke of een kunstmatig aangelegde begroeiing, die men probeert in stand te houden. In steden, dorpen en rond kastelen of landhuizen is meestal een volgens plan aangebrachte begroeiing van bomen, plantsoenen en gazons aanwezig, waarin zich ook paden en vijvers bevinden. Dergelijke parken zijn er voor de verfraaiing v...

Lees verder
1973
2022-06-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

park

o. (-en), 1. afgeperkt terrein met een al of niet natuurlijke begroeiing en/of fauna, die naar vermogen in stand worden gehouden: nationaal terrein bij of om een kasteel of landhuis, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid; terrein nabij of in een stad of dorp, dat men door beplanting met bomen en heesters als publieke wandelplaats hee...

Lees verder
1954
2022-06-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Park

is oorspronkelijk (net als perk, tuin en hof) een omsloten ruimte (ingeperkt). Bij de oude kastelen en buitens stelde men het p. en het jachtbos tegenover elkaar, waarbij het p. het meer verzorgde deel nabij het gebouw vormde; de tuinen, gewoonlijk zonder geboomte, vormden een derde schakel. P. begon dus een boomrijke, welverzorgde aanleg te beteke...

Lees verder
1952
2022-06-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Park

s.n., park (it).

1951
2022-06-29
Engels

Woordenboek Engels (1951)

park

I. 1. park; 2. artilleriepark; 3. parkeerterrein; 4. oesterpark; II. in een park sluiten, in een park verzamelen; parkeren; III. parkeren.

Lees verder
1950
2022-06-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Park

o. (-en), 1. afgeperkte ruimte waarin dieren in ’t wild leven; 2. terrein bij of om een kasteel of landhuis, bestaande uit bos en weiland, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid ; 3. terrein nabij of in een stad of dorp, dat men door beplanting met bomen en heesters tot publieke wandelplaats heeft ingericht; — nationaal p...

Lees verder
1949
2022-06-29
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Park

(Lat. pareus, omheinde plaats) (1), grote tuin, al of niet voor het publiek toegankelijk. P. nemen in de moderne stedenbouw een belangrijke plaats in (de longen van een stad); ook naam gegeven aan natuurreservaten b.v. De Hoge Veluwe*, (2) (mil.) depót of opstellingsplaats van materieel van artillerie of genie, vnl. geschut en voertuigen. P....

Lees verder
1937
2022-06-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

park

o. parken (bijvorm van perk: 1 afgeperkte ruimte, warande, waar dieren in het wild leven inz. dienende als jachtterrein; 2 een uitgestrekt terrein bij of om een kasteel of landhuis, bestaande uit bos of weiland, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid; 3 stuk grond van vrij grote afmeting bij of in een stad, beplant met bomen, heesters...

Lees verder
1933
2022-06-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Park

1° Open terrein voor verpoozing. Groote, voor wandeling bestemde, al of niet voor het publiek toegankelijke terreinen, zoölogische tuinen en zelfs uitgestrekte natuurreservaten noemt men even goed p. als een bescheiden pleinbeplanting in stad of dorp. Vooral stadsparken hebben groote beteekenis voor de hygiëne der bevolking, zoodat me...

Lees verder
1916
2022-06-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Park

Park, - een groote uitgestrektheid met bosschen, weilanden, waterpartijen, enz. Met de zoogenaamde nationale parken, waarvoor de Vereenigde Staten van Amerika met het Yellowstone-park, de Yosemite-vallei en talrijke andere het voorbeeld gegeven hebben, wordt de bescherming en het behoud beoogd van merkwaardige bodemvormingen (bergen, geysers, enz.)...

Lees verder
1898
2022-06-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Park

Park o. (-en), perk, door een hek afgesloten ruimte (inz. voor wandelaars): het Nationale Park in NoordAmerika aan de Yellow-stone; diergaarde; hoenderpark; slottuin; artillerie-park, zie ARTILLERIE; — een park dijk, dijkvak dat door één persoon gemaakt en onderhouden moest worden; — (gew.) een parkje netten, een stel of...

Lees verder
1898
2022-06-29
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Park

zie Hof.

1870
2022-06-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Park

Park (Een) noemde men oorspronkelijk eene omheinde plaats, waarin het wild een verblijf vond, doch geene gelegenheid om te ontsnappen. Daar zulke diergaarden veelal tot wandelplaatsen werden aangelegd, gaf men allengs aan alle met boomen en heesters beplante wandeltuinen den naam van park. Een park is een door de kunst aangelegd fraai landschap, he...

Lees verder