Wat is de betekenis van Paraffine?

1948
2020-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

paraffine

v. uit bruinkool of ruwe petroleum verkregen witte wasachtige koolwaterstof, waaruit zeer goede kaarsen vervaardigd worden; ook gebruikt voor het waterdicht maken v. papier, weefsels en electr. kabels.

Lees verder
1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Paraffine

(< Lat. parum affinis = weinig verwantschap) noemt men in de scheikunde de verzadigde of grens-koolwaterstoffen CnH2n+2. P. in engeren zin is het mengsel van koolwaterstoffen, dat bij destillatie van -v aardolie tusschen 300° en 400° C verkregen wordt. Zuivere vloeibare p. is een kleuren reuklooze olieachtige vloeistof; s.g. 0,850-0,890....

Lees verder
1928
2020-12-05
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Paraffine

is een kleur-, reuk- en smaakloze stof, gewoonlijk voorkomend in vloeibaren toestand. Het is een mengsel van verschillende hoge koolwaterstoffen en wordt gewonnen uit ruwe petroleum en als bijproduct bij de distillatie van bruinkoolteer. Deze teerbewerking is zeer omslachtig en levert geheel andere producten dan bij steenkolenteer. De teer wordt ee...

Lees verder
1916
2020-12-05
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Paraffine

Een koolwaterstof, komt in de natuur geheel klaar voor, wordt verkregen door destillatie van hout, turf, bruin- en steenkolen en enkele leigesteenten ; gelijkt op was en is min of meer kristallijn. Wordt gebruikt in de kaarsenfabrikage en ter conserveering van hout.

1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Paraffine

Paraffine, - is de vaste, na zuivering witte stof, zooals die wordt verkregen door uitvriezing van de paraffineolie van bepaalde, vooral Russische en Indische ruwe petroleum (z. d.), of ook bij de destillatie (Schwelerei) van bruinkolen en Schwelkohlen. Het vormt een witte kristallijne massa, wasachtig aanvoelend, doorschijnend, smakeloos en reukel...

Lees verder
1914
2020-12-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

paraffine

paraffine - v., wasachtige vetstof, uit bruinkool verkregen.

1898
2020-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Paraffine

Paraffine v. o. (scheik.) eene witte, doorschijnende, op spermaceti gelijkende stof, die bij droge distillatie van hout, bruin- en steenkolen het laatst overkomt; zij vormt eene beste lichtstof, want zij bestaat slechts uit kool- en waterstof en kan dus als een samengedrongen lichtgas beschouwd worden, waarom men er fraaie kaarsen uit vervaardigt;...

Lees verder
1870
2020-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Paraffine

Paraffine is eene uit hout, turf, bruin- en steenkolen, petroleum, ozokeriet en uit het jodenlijm van sommige schilfergesteenten verkregene massa, welke op was gelijkt, min of meer kristallijn, albastachtig, doorschijnend, hard, klinkend, niet zeer broos en vetachtig op het gevoel is. Zij is harder dan talk en weeker dan was, heeft een soortelijk g...

Lees verder
1864
2020-12-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

paraffine

paraffine - o. (scheik.) zekere wasachtige stof in houtteer