Wat is de betekenis van paraat?

2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

paraat

paraat - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: pa-raat 1. er hoeft niets meer aan gedaan te worden ♢ hij is altijd paraat om te helpen 1. parate kennis [die je meteen kunt toepassen] ...

Lees verder
1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Paraat

gereed

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

paraat

[→Lat.], bn. en bw., 1. vaardig, gereed: zitten, gereed zitten, (ook) mooi aangekleed klaar zitten; troepen houden; parate kennis, waarvan men zich op elk ogenblik terstond kan bedienen; 2. (recht) parate executie, onmiddellijke tenuitvoerlegging van een vonnis.

1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Paraat

gereed, bereid, vaardig

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Paraat

(<Lat.), bn. bw., 1. vaardig, gereed: paraat zitten, gereed zitten, (ook) mooi aangekleed, opgepronkt klaar zitten; — paraat houden; — parate kennis, waarvan men op elk ogenblik terstond zich kan bedienen; 2. (rechtst.) parate executie, dadelijke uitwinning door tenuitvoerlegging van een vonnis.

Lees verder
1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

paraat

klaar, gereed, bereid, vaardig; zie ook executie. parabel. v. gelijkenis, gelijkenisrede.

Lees verder
1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Paraat

Paraat bn. bw. dadelijk, onmiddellijk: (recht.) parate executie, voltrekking van een vonnis op staanden voet; — parate kennis, beschikbare kennis, kennis die men ter beschikking heeft.

Lees verder
1864
2021-05-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

paraat

paraat - bn. en bijw. dadelijk, onmiddellijk; f parate executie, (recht.) voltrekking van een vonnis op staanden voet