Wat is de betekenis van papier?

2023-10-01
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

papier

1) (1950) (inf.) verzamelterm voor geld; thans vooral populair onder hiphoppers (wellicht onder invloed van Am.-Engels papers). • Weet je wat: ik zou m'n portevullis pakken, neem er 'n handvol papiertjes van tien uit en strooi ze in 't ruim... (Jan Mens: Er wacht een haven. 1950) • Hef moet elke dag opnieuw rennen voor zijn brieven. Zi...

2023-10-01
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

papier

Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van pl...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over papier?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

papier

papier - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-pier 1. dun materiaal om op te schrijven ♢ hij schreef zijn naam op het papier 1. het op papier zetten [het opschrijven] ...

2023-10-01
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

papier

(het, -en) - in slechte/moeilijke papieren zitten, in (financiële) moeilijkheden zitten. Overigens zit het Peruviaanse staatshoofd, ooit de belichamer van de democratie na Fujimori's tienjarige schrikbewind, ook zonder schandalen in slechte papieren. - DM, 14-08-2002.

2023-10-01
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

papier

Papier is een dun vel van in elkaar gestrengelde, aan elkaar plakkende, meest plantaardige vezels; vindt zijn oorsprong in de papyrusproductie in het Oude Egypte, daar werden kleine schrijfvellen gemaakt uit de stengel van de papyrusplant; het papier zoals wij dat kennen, werd ± 100 na Chr. in China uitgevonden en drong in de 11e eeuw via Noord-Afr...

2023-10-01
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

papier

algemene term voor een materiaal, geproduceerd in de vorm van rollen of vellen, gevormd door de ontwatering van een suspensie van plantaardige vezels (lompen, stro, hout e.d.) op een zeef en meestal na lijming gebruikt om op te schrijven, te tekenen of te drukken; de benaming ‘papier’ wordt gebruikt bij een gewicht tot circa 165 g/m2, &...

2023-10-01
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

papier

In de uitdr. in slechte, moeilijke papieren zitten, (financieel) in verlegenheid zitten, in moeilijkheden zitten, in de nesten zitten. De schatkist zit nog steeds in moeilijke papieren. Na de opbrengst van de jongste staatslening werd de schuldenlast op korte termijn ietwat verminderd, Gazet v. Antw. 10/7/1977.

2023-10-01
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Papier

Het woord papier, dat in allerlei vormen in vele talen bestaat, is overgenomen uit Latijn papyrus, Grieks papuros. Daar de Egyptenaren de papyrusplant gebruikten om er op te schrijven, zal het woord wel uit het Egyptisch afkomstig zijn, maar het is ons uit die taal niet overgeleverd. Dat is de reden dat men ook wel gedacht heeft aan een woord van K...

2023-10-01
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Papier

papier; papier couché, kunstdrukpapier; papier court (long), wissel(s) op kort (lang) zicht; papier cuve, papier fait à la main, geschept papier; papier hygiénique, closetpapier; papier indien, dundrukpapier; papier libre, ongezegeld papier; papier mâché, papier mâché; papier peint of papier tenture, b...

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Papier

s.n., papier (it).

2023-10-01
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Papier

papier; effect; Papiere, (ook) fondsen; zu Papier bringen, op papier brengen.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Papier

(<Lat. papyrus), o. (-en), (g. mv. als stofn.) 1. stof die eerst uit de papyrus of papierplant, maar later uit katoenen en linnen lompen en nu uit verschillende andere stoffen wordt vervaardigd en dient om op te schrijven, te tekenen enz.: een boek, een riem, een vel papier; — machinaal papier, door machines ver...

2023-10-01
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Papier

bladvormig product ontstaan door vervilten van plantenvezels. De uitvinding van het P. in de tegenw. vorm wordt aan de Chinezen toegeschreven (105 n.C.). P. wordt vervaardigd door een in water verdeelde vezelmassa gelijkmatig uit te spreiden en het water daarna af te zeven. Oorspronkelijk gebeurde dit met de hand, z.g. geschept papier; tegenw. mach...

2023-10-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

papier

(paapjee) (Fr.) m. papier; .—mâché, (maasjee, verhard papierdeeg voor dozen, kistjes enz.; ~-monnale, (monnee) papieren geld; ~ sans fin, papier zonder einde.

2023-10-01
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Papier

Wordt onschuldig zwart gemaakt.

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

papier

o. papieren, papiertje (Gr.-Lat. papyrus: 1 eig. de naam ener rietplant, uit wier stengel men bladen, om op te schrijven, vervaardigde; nu: stof van verschillende vezelachtige stoffen, linnen, lompen, stro enz. vervaardigd; 2 inz. stof, waarop men schrijft, drukt; een stuk of vel van deze stof; 3 geldswaardig papier, papieren geld, effecten, wissel...

2023-10-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

papier

(Fr.), m. papier-maché, hard papier voor dozen.

2023-10-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Papier

dunne bladen, gemaakt uit plantenvezels, de betere soorten uit vlas of hennep, de mindere uit lompen, hout, stroo, pakpapier, ook uit dierlijke vezels; wordt v. zeer verschill. doeleinden gebruikt. — Naam afkomstig v/d papyrus, —• In ons iand werd 1280 reeds p. uit lompen vervaardigd. — Grondstof wordt eerst gesorteerd, gerei...

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Papier

De grondstoffen, waaruit p. wordt vervaardigd, zijn: 1° Houtvezels, nl. vezels, welke in verhouten toestand verwerkt worden, zooals → houtslijp, ruwe juten bastvezels, geel stroostof en andere lignin-houdende stoffen. 2° Cellulosevezels, nl. in de natuur oorspr. verhoute vezels, door chemische behandeling van incrusteerende bestanddeel...

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

papier

(pa'pi.r) o. (-en ; tje) (als stofnaam) [→ papirus] I. Eig. 1. Algm. stof bestaande meestal uit dunne bladen, vervaardigd van plantaardige vezels : van lompen, van hout; houtvrij -; een blad, boek, riem, stuk, vel -; het is niet genoeg gelijmd, het vloeit; wit, gekleurd, gemarmerd Chinees, Japans, Oudhollands -; nagemaakt Engels -; goed,...