Wat is de betekenis van papier?

2020
2021-03-02
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

papier

1) (1950) (inf.) verzamelterm voor geld; thans vooral populair onder hiphoppers (wellicht onder invloed van Am.-Engels papers). • Weet je wat: ik zou m'n portevullis pakken, neem er 'n handvol papiertjes van tien uit en strooi ze in 't ruim... (Jan Mens: Er wacht een haven. 1950) • Hef moet elke dag opnieuw rennen voor zijn brieven. Zi...

Lees verder
2018
2021-03-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

papier

papier - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-pier 1. dun materiaal om op te schrijven ♢ hij schreef zijn naam op het papier 1. het op papier zetten [het opschrijven] ...

Lees verder
2002
2021-03-02
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

papier

Papier is een dun vel van in elkaar gestrengelde, aan elkaar plakkende, meest plantaardige vezels; vindt zijn oorsprong in de papyrusproductie in het Oude Egypte, daar werden kleine schrijfvellen gemaakt uit de stengel van de papyrusplant; het papier zoals wij dat kennen, werd ± 100 na Chr. in China uitgevonden en drong in de 11e eeuw via Noord-Afr...

Lees verder
1980
2021-03-02
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Papier

Het woord papier, dat in allerlei vormen in vele talen bestaat, is overgenomen uit Latijn papyrus, Grieks papuros. Daar de Egyptenaren de papyrusplant gebruikten om er op te schrijven, zal het woord wel uit het Egyptisch afkomstig zijn, maar het is ons uit die taal niet overgeleverd. Dat is de reden dat men ook wel gedacht heeft aan een woord van K...

Lees verder
1973
2021-03-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

papier

[→Lat. papyrus], o. (-en), (g. mv. als stofn.), stof die ontstaat wanneer losse vezels (van plantaardige oorsprong) worden vervilt en door allerlei bewerkingen een samenhangend blad gaan vormen (e): houtvrij geschept-; wit, getint, geglansd —; een boek, een riem, een vel, een blad, een stuk — ; machinaal door machines vervaardigd;...

Lees verder
1950
2021-03-02
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Papier

(<Lat. papyrus), o. (-en), (g. mv. als stofn.) 1. stof die eerst uit de papyrus of papierplant, maar later uit katoenen en linnen lompen en nu uit verschillende andere stoffen wordt vervaardigd en dient om op te schrijven, te tekenen enz.: een boek, een riem, een vel papier; — machinaal papier, door machines ver...

Lees verder
1949
2021-03-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Papier

bladvormig product ontstaan door vervilten van plantenvezels. De uitvinding van het P. in de tegenw. vorm wordt aan de Chinezen toegeschreven (105 n.C.). P. wordt vervaardigd door een in water verdeelde vezelmassa gelijkmatig uit te spreiden en het water daarna af te zeven. Oorspronkelijk gebeurde dit met de hand, z.g. geschept papier; tegenw. mach...

Lees verder
1948
2021-03-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

papier

(paapjee) (Fr.) m. papier; .—mâché, (maasjee, verhard papierdeeg voor dozen, kistjes enz.; ~-monnale, (monnee) papieren geld; ~ sans fin, papier zonder einde.

1939
2021-03-02
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Papier

Wordt onschuldig zwart gemaakt.

1933
2021-03-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Papier

De grondstoffen, waaruit p. wordt vervaardigd, zijn: 1° Houtvezels, nl. vezels, welke in verhouten toestand verwerkt worden, zooals → houtslijp, ruwe juten bastvezels, geel stroostof en andere lignin-houdende stoffen. 2° Cellulosevezels, nl. in de natuur oorspr. verhoute vezels, door chemische behandeling van incrusteerende bestanddeel...

Lees verder
1928
2021-03-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Papier

Een van de belangrijkste voortbrengselen van onze Westerse beschaving is zeker wel het papier. In allerlei vorm en gedaante ontmoeten we het dagelijks als prenten-, school- en leesboek, als krant en brochure, als karton, behangsel en pakpapier. We gebruiken tafelkleden en servetten van papier, men heeft er allerlei snuisterijen en nuttige voorwerpe...

Lees verder
1916
2021-03-02
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Papier

Een stof, bestaande uit allerlei vezelige grondstoffen, o. a. uit lompen, hennep, stroo, vlas, hout, enz. Deze stoffen worden tot eene brei gekookt en gesneden, daarna op riemen geperst tot de noodige dikte en daarna gedroogd; verder ondergaan de verschillende soorten nog allerlei bewerkingen.

1916
2021-03-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Papier

Papier, - een fabrieksproduct, bestaande uit dunnere of dikkere vellen van een vezelmateriaal, welks samenhang wordt verkregen door de z.g.n. „vervilting”, d. i. het grillig dooreenleggen der afzonderlijke vezels. — 1. Geschiedenis. De naam is afkomstig van het Grieksche papyros. De oude papyros verloor terrein aan het perkament, hetwelk in Europa...

Lees verder
1910
2021-03-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Papier

Papier - in wisselzaken de algemeene naam voor wissels: kort papier, lang papier voor wissels, die nog een korten of langen looptijd hebben. Prima papier voor wissels, waarvan trekker en betrokkene beiden als uiterst solide bekend staan. Bij de wisselnoteering beteekent papier, of enkel P, zooveel als aangeboden, dat is de prijs, door den eigenaar...

Lees verder
1908
2021-03-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Papier

Fabrikaat uit fijn verdeelde en vervlochten vezels, in den vorm van dunne bladen of vellen bestemd tot schrijf- en drukwerk, alsmede, in dikker bladen (bordpapier, karton) tot verpakking enz. Wij zullen dit belangrijk artikel in vier hoofdstukken behandelen: 1. Geschiedenis, grondstoffen, handel, soorten en formaten. 2. Fabricage van papier. 3. Ond...

Lees verder
1900
2021-03-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

papier

Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van pl...

Lees verder
1898
2021-03-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Papier

Papier o. (-en), (gmv. als stofn.) eene zelfstandigheid, die eerst uit de papyrus of papierplant, maar later uit katoenen en linnen lompen en nu uit verschillende andere stoffen wordt vervaardigd en dient om op te schrijven, te teekenen enz.; een boek papier; een riem papier; vloei —, post —, schrijf —, kaart —, bord —...

Lees verder
1870
2021-03-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Papier

Papier werd volgens de berigten van Plinius vele eeuwen vóór den aanvang onzer jaartelling reeds in Egypte vervaardigd van de papierplant, door Linnaeus met den naam van Cyperus Papyrus bestempeld, eene grassoort, die, er in moerassen en aan de Nijl-oevers groeit. Men kan namelijk van den halm dezer plant eene reeks van dunne bekleedsels afschillen...

Lees verder