Wat is de betekenis van Papaver?

2020
2021-03-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

papaver

klaproos. plant met een felrode bloem, die in akkers, korenvelden, wegbermen en langs spoorwegen algemeen voorkomt; klaproos. Voorbeelden: Op het aardappelloof bloeiden duizenden witte bloempjes, en te zien aan de honderden papavers die overal de kop opstaken leek het alsof God zijn wijwaterkwast in een reusachtige emmer rode verf ha...

Lees verder
2002
2021-03-02
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Papaver

Of klaproos, ook wel slaapbollen genoemd, verwijzen naar de slaapverwekkende werking van papaverzaad. Het is het symbool van Hypnos, de god van de slaap in de Griekse mythologie en van zijn zoon Morpheus, de god van de dromen. Hypnos is de tweelingbroer van Thanatos, de god van de dood. De tere klaproos, die snel verwelkt, is tevens het symbool van...

Lees verder
2000
2021-03-02
Plantennamen

Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlandsch-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten door Dr. C. A. Backer (1936)

Papaver

Papáver L. [C. Linnaeus], - oude Lat. plantennaam, welke soms wordt afgeleid van Lat. pap(p)a, een kinderwoord voor voedsel. Vgl. Gr. pappas, kinderwoord voor vader, voorts Ned. pap en papa, d.i. de man, die, als gewichtiger bezigheden hem niet in beslag nemen, het kind wel eens pap wil voeren. - Vgl...

Lees verder
1993
2021-03-02
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Papaver

sierplant; klaproos

1982
2021-03-02
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

PAPAVER

→ Klaproos. → Blauwmaanzaad.

1973
2021-03-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Papaver

plantengeslacht uit de familie →Papaveraceae, met ca. 160 soorten kruidachtige, vaak 1jarige, zelden verhoutende planten van het noordelijk halfrond; 1. soort in Zuid-Afrika en Australië. In de bloem met bovenstandig, groot vruchtbeginsel bevinden zich vele meeldraden rondom een ster van (zittende) stempels (stijl ontbrekend). De vrucht o...

Lees verder
1954
2021-03-02
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Papaver

de klaproos waarvan soorten in cultuur zijn gebracht, die in hun zaadbol (slaapbol of maankop) het maanzaad bevatten, waaruit melksap (opium) geperst wordt.

1950
2021-03-02
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Papaver

(Lat.), v. (-s), plantengeslacht van de familie der papaverachtigen, inz. de klaproos (P. rhoeas), en de slaapbol (P. somniferum).

1949
2021-03-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Papaver

Oosterse (Papaver oriëntale), forse sierplant met grote vuurrode bloemen, z ook *Klaproos.

1948
2021-03-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

papaver

v. maankop, slaapbol; klaproos.

1933
2021-03-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Papaver

→ Klaproos.

1916
2021-03-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Papaver

Papaver, - klaproos, plantengeslacht der Papaveraceeën met ongeveer 100 soorten in de N.-lijke gematigde streken, slechts één in Australië. Het zijn kruiden met langgesteelde bloemen, twee spoedig afvallende kelkbladeren, vier in den knop sterk geplooide kroonbladeren, vele meeldraden en een eenhokkig vruchtbeginsel met vele wandstandige zaadlijste...

Lees verder
1914
2021-03-02
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

papaver

papaver - v., maankop, klaproos.

1908
2021-03-02
Vivat

Schrijver op Ensie

Papaver

fam. Papaveraceae, planten met meestal bebladerde stengels, diep ingesneden bladeren en groote langgesteelde bloemen. In Nederland 4 soorten: P. Bhoeas L., klaproos, koornroos, met helderroode bloembladeren en eironde onbehaarde doosvrucht; P. dubium L., met bleekroode bloembladen en knodsvofmige onbehaarde doosvrucht; P. Argemone L., ruige heul, m...

Lees verder
1898
2021-03-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Papaver

Papaver v. (-s), een plantengeslacht van de familie der papaverachtigen, waarvan er vijf soorten in Ned. in ‘t wild worden aangetroflen : de ruige klaproos {papaver argemone) of wilde ruige basterdheul, algemeen op zanderig bouwland; de bastaardklaproos (P. hybridum), alleen bij Maastricht gevonden; de gemeene klaproos (P. rhoeas), zeer algemeen op...

Lees verder