Wat is de betekenis van Panta rhei?

1994
2021-10-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Panta rhei

[Gr.] alles stroomt, dat is alles is aan voortdurende verandering onderhevig (grondstelling van de Gr. wijsgeer Heraclitus, 576-480 v. Chr.).

1993
2021-10-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Panta rhei

alles is aan voortdurende verandering onderhevig

1955
2021-10-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Panta rhei

alles stroomt, is in voortdurende beweging

1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Panta rhei

(Gr. alles stroomt voorbij), alles is steeds in wording (theorie van Hesiodus).

1949
2021-10-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Panta rhei

(Gr.), alles stroomt, vloeit; d.i. niets is bestendig, de cosmos kent geen stilstand. De uitdrukking stamt van de Griekse filosoof Heraklitos (ca 540480 v.C.).

1948
2021-10-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

panta rhei

(Gr.) alles stroomt of vervloeit, alle dingen gaan in elkaar over.

1933
2021-10-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Panta rhei

(Grieksch) = alles stroomt, dat wil zeggen, niets heeft een definitieven vorm.

1933
2021-10-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Panta rhei

[Gr., = alles stroomt (voorbij)], Heraclitus’ meest bekende en praegnante formule voor de theorie van Hesiodus en de „physiologen”, dat alles steeds in wording is en vervloeit. Aldus Simplicius, in zijn commentaar op Aristoteles ’ Physica. Vlg. Plato (Cratylos) had de wijsgeer gezegd: panta choorei = alles beweegt zich voort...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten