Synoniemen van panorama

2019-12-14

panorama

Een panorama is een: 1) vergezicht over een stad, land; 2) schildering van een vergezicht over een stad, land.

2019-12-14

Panorama

Schildering op een lang doek dat als een cirkel de kijker omgeeft. Het biedt de kijker een blik op een stad of landschap. Populaire vorm van vermaak in de 18de en 19de eeuw.

2019-12-14

panorama

panorama - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-no-ra-ma 1. uitzicht in de verte ♢ vanaf de top van de heuvel zagen we een prachtig panorama Zelfstandig naamwoord: pa-no-ra-ma het panorama de panorama's het panoramaatje Synoniemen vergezicht

2019-12-14

Panorama

Panorama o. (-’s), algezicht, vergezicht: op dien heuveltop heeft men een prachtig panorama; bedrieglijke voorstelling (eener stad enz.) in een rond gebouw, in welks midden zich de beschouwer bevindt en waar hij niet zien kan waar de werkelijkheid eindigt en het doek begint; het gebouw zelf.

2019-12-14

Panorama

Panorama of algemeen schouwtooneel is de naam van een landschappelijk tafereel, hetwelk , van een toren of berg beschouwd, zich naar alle kanten uitbreidt. Voorts heeft men dien gegeven aan de geschilderde voorstelling van zulk een natuurtafereel. Deze kan op de wanden van eene cirkel vormige tent, waarin de toeschouwer rondwandelt, maar ook zoodanig geplaatst zijn, dat die wanden in eene regte lijn zijn gebragt, waarna zij voor het oog van den toeschouwer worden voortgeschoven. Daarbij is gezor...

2019-12-14

panorama

o. (albeschouwing) rondlopende schilderij met een werkelijke vóórgrond, als aanschouwelijke voorstelling, v. e. landschap, stad, slagveld enz., in welks middelpunt de aanschouwer staat; vergezicht.

2019-12-14

panorama

panorama - o., algezicht; schilderij, die in ’t ronde loopt; overzicht van een geheele stad of streek, van een hoogte gezien.

2019-12-14

panorama

panorama - o. (panoramaas), algezicht, voorstelling (eener stad enz.) in eene ronde tent, in welker midden zich de beschouwer bevindt

2019-12-14

Panorama

1° Wijd, veel omvattend vergezicht vanaf een hoog gelegen punt. 2° Afbeelding van een dergelijk vergezicht in een schilderstuk, dat in een rond gebouw langs de wanden is aangebracht. Hierbij is de dieptewerking vaak door een plastische uitbeelding van den voorgrond versterkt. In 1790 maakte J. Breysig het eerste p.; worden thans niet meer vervaardigd.