Wat is de betekenis van Panel?

2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

panel

panel - zelfstandig naamwoord uitspraak: pen-nel 1. groep deskundigen die bij elkaar zit om ergens hun oordeel over te geven ♢ in het panel zaten vier personen die ervaring hebben met misdaadbestrijding 2. min of meer vaste groe...

Lees verder
2016
2021-06-21
Omroep Reclame Nederland

Begrippenlijst Omroep Reclame Nederland.

Panel

Een panel is een continue steekproef van personen of huishoudens die gedurende langere tijd deelnemen aan een onderzoek.

1995
2021-06-21
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Panel

Een min of meer vaste groep van personen die op periodieke basis deelneemt aan onderzoeken.

1994
2021-06-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Panel

[Eng. = o.a. stuk perkament, vandaar: lijst van juryleden, de jury zelf] groep deskundige personen bij een discussievergadering of een quiz e.d., die vragen beantwoorden.

1993
2021-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Panel

groep deskundigen die een discussiebijeenkomst leidt

1993
2021-06-21
NIMA

Nima marketing lexicon

Panel

Vaste groep eenheden (personen, huishoudens, winkels, bedrijven e.d.) waarbij continu of met grote regelmaat onderzoek plaatsvindt met betrekking tot dezelfde variabelen.

1987
2021-06-21
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Panel

Representatieve groep mensen die gedurende een langere periode ondervraagd wordt over dezelfde onderwerpen, bijvoorbeeld huishoudpanelonderzoek (zie aldaar).

1985
2021-06-21
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Panel

Paneel (1) Een vooraf bepaald beeld, dat de positie en de kenmerken van de beeldvelden op een beeldscherm bepaalt. (2) Bij een besturingseenheid is dit een vooraf bepaald beeld, dat zich in een paneelgegevensverzameling bevindt.

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

panel

[paenl; Eng.], o. (-s), 1. leidende groep van en discussiebijeenkomst, een quiz enz.; 2. vaste groep van personen die steeds beschikbaar is om geënquêteerd te worden; 3. groep van samenwerende verzekeringsmaatschappijen voor een bepaalde verzekering.

Lees verder