Wat is de betekenis van pandemie?

2020
2021-09-20
Corona dossier

Cornona gerelateerde begrippen gebundeld door redactie Ensie

Pandemie

Pandemie is een samentrekking van "pan" en "epidemie". Het is een epidemie die zich op verschillende continenten verspreidt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet het virus of de besmettelijke ziekte ook nieuw zijn en mag er dus nog geen immuniteit tegen zijn opgebouwd in de bevolking.

2020
2021-09-20
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

pandemie

UIT: Zieke koppen in het nieuws (Onze Taal, Nu.nl, 28 april 2009) CONTEXT: Genuanceerd woordgebruik zoek je in elk geval in de nieuwskoppen dan ook vrijwel tevergeefs. Alleen het Nederlands Dagblad hield het op "Kans op griepPANDEMIE is aanwezig" – oftewel: er kunnen een hoop mensen ziek worden, maar we zijn nog niet met z'n a...

Lees verder
2010
2021-09-20
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

pandemie

Een wereldwijde epidemie, verspreid over een groot gebied (uitspraak: pan-dee-MIE). De ziekte verspreidt zich dan over verscheidene landen of werelddelen. De pest was een pandemie in de Middeleeuwen. De Spaanse griep in 1918 kostte wereldwijd aan tientallen miljoenen mensen het leven. In 1957 volgde de Aziatische griep, met ongeveer 1 miljoen doden...

Lees verder
1994
2021-09-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pandemie

[v. Gr. pandèmios = van het gehele volk, van pan- = alles, en dèmos = volk] alg. besmettelijke ziekte, die een groot deel van het volk aantast, grote epidemie.

1993
2021-09-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pandemie

algemene volksziekte

1990
2021-09-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

pandemie

pandemie - Epidemieën van infectieziekten die zeer wijdverbreid zijn, in veel landen, vaak op meerdere continenten, en waarbij meestal een groot aantal slachtoffers zijn.

1974
2021-09-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

pandemie

(G., pandemios = het gehele volk betreffende), ➝ epidemie.

1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pandemie

v. (-ën), een over grote gedeelten van de aarde verspreide →epidemie.

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pandemie

v. (-ën), een over een geheel land verbreide ziekte: een langdurige pandemie (der cholera) duurde van 1846 tot 1860.

1949
2021-09-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pandemie

opmerkelijke, samenhangende verspreiding van een bepaalde besmetting over alle volkeren der aarde. De influenza heerste in 1918 pandemisch.

1948
2021-09-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pandemie

pandemische ziekte, v. zeer verspreide e p id e m i e, die in verscheidene landen tegelijk optreedt.

1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pandemie

Het zich verspreiden van een besmettelijke ziekte (bijv. pest, griep) over een groot gedeelte van de bewoonde aarde. Vgl. → Epidemie.

1923
2021-09-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Pandemie

een over grote gedeelten der aarde verspreide epidemie.

1916
2021-09-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pandemie

Pandemie - is een zeer uitgebreide epidemie. Vooral dan spreekt men van P., wanneer een ziekte als het ware over de geheele wereld in epidemischen vorm voortschrijdt.

1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pandemie

Pandemie - v. (ën), eene over een geheel land verbreide ziekte: eene langdurige pandemie (der cholera) duurde van 1846 tot 1860.