Wat is de betekenis van pand?

2018
2022-05-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pand

pand - zelfstandig naamwoord 1. deel van een kledingstuk ♢ op de panden van zijn jas zat modder 2. waar je in kunt wonen of werken ♢ het pand is in de Vondelstraat Zelfstandig naamwoord: pand ...

Lees verder
2017
2022-05-23
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Pand

Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is

2005
2022-05-23
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Pand

Vorm van zekerheidstelling waarbij roerende zaken als zekerheid dienen.

2000
2022-05-23
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Pand

Beperkt zekerheidsrecht op niet-registergoederen.

1990
2022-05-23
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

pand

pand - Delen van een kledingstuk die verticaal worden ingezet en meestal aan twee kanten worden vastgenaaid, of stroken stof die bovenaan het kledingstuk worden vastgemaakt en los kunnen hangen.

1952
2022-05-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pand

s.n., pân (it).

1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Pand

I. o. (-en), 1. zekerheid voor aanspraken van verschillende aard, verkregen door het tot zich nemen of beslag leggen op een persoon of zaak; als rechtsterm thans alleen toegepast op roerend goed, terwijl men met betrekking tot onroerend goed spreekt van hypotheek: in pand nemen, geven, stellen, zetten, houden; — goed en bloed...

Lees verder
1949
2022-05-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pand

zakelijk recht op eens anders, door inbezitstelling uitdrukkelijk daartoe verbonden, roerende zaak, strekkende om daarop de voldoening ener verbintenis bij voorrang te kunnen verhalen (B.W. 1196-1206). P. wordt gevestigd bij overeenkomst; het gaat verloren, zodra het pand (ook wel genoemd: onderpand) uit handen van de schuldeiser of de overeengekom...

Lees verder
1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

pand

I. o. panden (1 iets, dat strekt tot zekerheid van een verbintenis; waarborg, onderpand, rechtst. zakelijk zekerheidsrecht op roerend goed; 2 de voorwerpen, waarop pandrecht is gevestigd, die tot pand kunnen dienen; onderpand; 3 iets, dat tot waarheid of zekerheid strekt; bewijsstuk; 4 perceel inz. huis; 5 kostbaar bezit, schat inz. kind, echtgenot...

Lees verder
1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pand

(Rom. recht), het zakelijk recht, dienend tot zekerheid voor de betaling eener schuld. De te verpanden zaak (roerend of onroerend goed) moet in het bezit (→ possessio) gesteld worden van den pandhouder-schuldeischer. Anders → Hypotheca.

1916
2022-05-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pand

Pand, - zie PANDRECHT.

1910
2022-05-23
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Pand

Pand - een recht, dat de schuldeischer verkrijgt op een roerende zaak, die de schuldenaar hem, of een ander in zijn naam, tot zekerheid der schuld heeft ter hand gesteld, en dat aan den schuldeischer de bevoegdheid geeft, om zich bij voorkeur boven de andere schuldeischers uit die zaak te doen betalen, met uitzondering van de kosten van uitwinning...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pand

Het begrip pand heeft 2 verschillende betekenissen: 1. pand - pand - o. (-en), zijstuk, slip van eene jas of rok : iem. bij de panden van zijne jas vasthouden; een jasje met pandjes. PANDJE, o. (-s). 2. pand - pand - o. (-en), iets dat men aan een schuldeischer geeft, om bij niet-betaling daarin vergoeding te vinden, waarborg, onderpand; op pand l...

Lees verder
1898
2022-05-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Pand

zie Onderpand.

1870
2022-05-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Pand

zie Pandbeslag en Pandregt.