Wat is de betekenis van Pamir?

2023-10-02
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Pamir

Bergland in het centrum van de Aziatische hoogvlakte, omgeven door de Himalaya- en het Kwen-lungebergte, zie oostaziatische kunst – Hantijd; zie oostaziatische kunst – China - Iran; zie oostaziatische kunst – China - Bodhisattva; zie Indische kunst – Oost-Turkestan; zie Islamitische kunstambacht – hout.

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Pamir

hoogland in C.-Azië, waarin de Tien Sjan, de Kwen-Lun, de Himalaja en de Hindoe-Koesj samenkomen. Ong. 120.000 km2; 600.000 inwr., lioofdz. nomadische Kirgiezen. In de dalen landbouw’ door Tadsjiks. De hoogvlakten zijn 4000-6000 m, de hoogste top is de Moestag-Ata (7860 m).

Direct toegang tot alle 10 resultaten over Pamir?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pamir

b/d Chin. „Dak der Wereld” genoemd, bergland in Midden-Azië, hoogland, met machtige bergketenen, tot 4000 m hoog, streng klimaat, Grootendeels Russ. gebied.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Pamir

(Turksch, = Koude Steppe), hoogland in Centraal-Azië, het „Dak der Wereld” genoemd, omdat Tiensjan, Koen-loen, Karakoroem, Himalaja en Hindoekoesj er samenkomen. Het oude kristallijne rompgebergte is opgeheven, de hoogste deelen reiken tot 7 500 m. Diep ingesneden dalen verdeden het hoogland in kommen, die met puin opgevuld zijn. H...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Pamir

(pa'mi:r) hoogste hoogland (gemiddeld 4000 m) van de wereld.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Pamir

Pamir - (Turksch-Tataarsch = hoogvlakten, boven de boomgrens), het „Dak der Wereld” (Bam-i-Duniah) der Kirgiezen. Berglandschap van Midden-Azië, waar de geweldige bergsysternen van Azië elkander ontmoeten. Het is 90 a 100.000 K.M.2 groot, bestaat uit graniet, gneiss en kristallijne leien, waaraan zich primaire leien, zandsteen en kalksteen bij aans...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Pamir

[Kirgiezisch, koude hoogsteppe], (ook: Bam-i-Doeniah, Dak der Wereld), hoogland in Centraal-Azië, tussen het Alai Tag, een deel van de Tièn Sjan, de Hindoe Koh en het Tarimbekken; in het oosten is de overgang vloeiend, zodat ook de gebergten van Oost-Boechara vaak tot Pamir worden rekend. Het oostelijke deel heeft brede woestijnachtige...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Pamir

turksch-tartaarsch: onbewoonde wildernis, bij de omwonende nomaden Bam-iDuniah, chineesch Tsoeng-ling, een hoogland van ongeveer 82.000 km.2 vlakte-inhoud en een gemiddelde hoogte van 3800—4300 m., ligt tusschen 37—39° N.B. en 70—76° O.L. v. Gr. Het oostelijk deel heeft breede rivierdalen met onbeduidend verval, een ruw kl...

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Pamir

Pamir is bij de Turken en Tartaren de naam eener onbewoonde wildernis, meer bepaald die der woeste hoogvlakten van MiddenAzië, welke zich tusschen den Hindoekoesj en het Thiansjangebergte uitstrekken. Zij vormen eene reeks van breede, zacht golvende, grazige dalen op eene aanmerkelijk opgestuwde vlakte, die in het midden doorsneden wordt van eene b...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Pamir

bergland. Zie PAMER.

Gerelateerde zoekopdrachten