Wat is de betekenis van pamflet?

2018
2021-10-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pamflet

pamflet - zelfstandig naamwoord uitspraak: pam-flet 1. blaadje met tekst waarmee wordt gedemonstreerd ♢ hij deelde pamfletten uit tegen de luchtvervuiling Zelfstandig naamwoord: pam-flet het pamflet ...

Lees verder
1994
2021-10-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pamflet

[waarsch. van Pamphilet, volksnaam voor 12e-eeuws Lat. minnedicht Pamphilus seu de Amore, van Gr. Pamphilos, van pan = alles, en phileoo = beminnen] vlugschrift (vaak van heftig aanvallende spottende aard, ook schotschrift genoemd).

1993
2021-10-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pamflet

schotschrift; kort geschrift

1992
2021-10-27
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Pamflet

Een pamflet is een gedrukt geschrift van beperkte omvang over een actueel politiek of maatschappelijk onderwerp.

1987
2021-10-27
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Pamflet

Vlugschrift, ook wel schotschrift genoemd, dat verspreid wordt in de vorm van een dunne brochure (zie aldaar).

1973
2021-10-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pamflet

[→Lat.], o. (-ten), 1. gedrukt geschrift van geringe omvang dat afzonderlijk wordt uitgegeven, met of zonder papieren omslag; 2. m.n. hekelend vlugschrift, libel, schotschrift. (e) Pamflet is rechtstreeks afgeleid van het Franse Pamphilet, volksnaam voor het 12e-eeuwse Latijnse minnedicht Pamphilus (seu) de Amore. Van de 16e-19e eeuw was een...

Lees verder
1955
2021-10-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Pamflet

o., vlugschrift; schotschrift; spotschrift

1952
2021-10-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pamflet

s.n., pamflet (it)

1950
2021-10-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pamflet

(<Eng.), o. (-ten), 1. vlugschrift. 2. (thans) schotschrift.

Lees verder
1949
2021-10-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pamflet

(n. Pamphilus, een Lat. drama uit de middeleeuwen?), kort geschrift over de vragen van de dag; later smaadschrift.

1948
2021-10-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

pamflet

o. vlug-, smaad-, schotschrift, blauwboekje.

1933
2021-10-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pamflet

kort geschrift o/e actueele gebeurtenis, meestal hekel- of schotschrift.

1933
2021-10-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pamflet

Kort geschrift over vragen van den dag. Immer sedert de uitvinding van de boekdrukkunst werd er een ruim gebruik van gemaakt. In de 15e en 16e eeuw speelde het p., op losse bladen gedrukt en onder het volk verspreid, een gewichtige rol in de godsdienstige en politieke twisten. In de 17e eeuw werd het p. een wapen in de polemiek, met bijv. Milton&rs...

Lees verder
1928
2021-10-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Pamflet

heeft tegenwoordig dezelfde betekenis als schotschrift, dat is een boekje van geringen omvang, met beledigenden inhoud of met valse of overdreven voorstellingen en meestal van politieke strekking. Vroeger was het een ander woord voor brochure (vlugschrift). De naam is ontleend aan een dun, in Engeland in de Middeleeuwen veel gebruikt schoolboekje,...

Lees verder
1919
2021-10-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Pamflet

klein geschrift, somtijds enkele blaadjes zonder omslag, meestal over een bepaald onderwerp van den dag, in 't bijzonder ook met een hekelende strekking, dus = schotschrift; mnl. panflet, mlat. panfletus. Waarschijnlijk is het woord ontstaan uit Pamphilet, gedicht van Pamphilus (vgl. Esopet van Esopus), dat vroeger als schoolboek gebruikt werd...

Lees verder
1916
2021-10-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pamflet

Pamflet, - afgeleid van „pamphilet”, het kleine boekje „Pamphilus seu de Amore” uit de 12e eeuw, dat tot de 16e eeuw veel op scholen gelezen werd. Ter aanduiding van kleine geschriften in het algemeen, komt het ’t eerst in Engeland voor in 1344, wanneer tegenover de grootere codices gesproken wordt van pamfletos exiguos. In de 17e eeuw kwam de naam...

Lees verder
1898
2021-10-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pamflet

Pamflet - o. (-ten), (oudt.) vlugschrift; (thans) schotschrift: blauwboekje.