Wat is de betekenis van Palingoproer?

2014
2022-01-27
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

palingoproer

oproer in de Jordaan (25 en 26 juli 1886) wegens het verbieden van het palingtrekken. palingtrekken, met een bootje onder een touw met levende paling door varen, waarbij men de paling van zijn kop aftrekt: In 1886, toen men op de Lindengracht, toen nog ongedempt, het wreede spel van palingtrekken wilde spelen, POLAK 253. Seife Bokke-bekke... gonge...

Lees verder
2002
2022-01-27
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Palingoproer

Palingoproer - Het Palingoproer is een van die opstootjes die eigenlijk hun naam ontlenen aan een min of meer toevallige gebeurtenis, maar waarvan de oorzaak veel dieper ligt. Om de zaak goed te begrijpen, moeten we ons in gedachten verplaatsen naar de rumoerige tijd van het optreden van Domela Nieuwenhuis*. Deze “apostel der arbeiders", deze idea...

Lees verder
1994
2022-01-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Palingoproer

Palingoproer, 25-26.7.1886 in Amsterdam, omdat de politie aan de Jordanezen het volksvermaak `palingtrekken' verbood. Het oproer kostte aan zesentwintig mensen het leven, terwijl er honderd gewonden vielen. Het palingoproer had niets met het socialisme te maken, maar wel met de haat, die tussen bevolking en politie was gegroeid als gevolg van het p...

Lees verder
1981
2022-01-27
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Palingoproer

25-26.7.1886 te Amsterdam, omdat de politie aan de Jordaners het zgn. palingtrekken (een volksvermaak) verbood: kostte 26 doden en 100 gewonden; had niets met het socialisme te maken, maar wel met de haat, die tussen volk en politie was gegroeid als gevolg van het partijdig optreden van politie en justitie in alle gevallen, waarin arbeiders, als ge...

Lees verder
1973
2022-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Palingoproer

een oproer op 25 en 26.7.1886 in de Jordaan te Amsterdam, dat zijn aanleiding vond in een politieverbod op het palingtrekken (een volksvermaak). De slechte economische toestand had in de grote steden reeds geruime tijd spanningen doen ontstaan, die zich ontlaadden in gevechten met de politie. Het Palingoproer werd met de hulp van het leger neergesl...

Lees verder
1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Palingoproer

o., oproer te Amsterdam, in 1886, naar aanleiding van het verbod van palingtrekken.

1949
2022-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Palingoproer

oproer op 25 en 26 Juli 1886 te Amsterdam, wegens het door de politie verbieden van het palingtrekken: het afrukken van een levende paling, gebonden aan een over een gracht gespannen touw.

1933
2022-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Palingoproer

Juli 1886 te A’dam, relletjes naar aanleiding v/h verbod v/h palingtrekken, een volksvermaak, waarbij een opgehangen paling moest worden losgetrokken.

1933
2022-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Palingoproer

Onlusten te Amsterdam, 25-27 Juli 1886, gevolg van het optreden der politie tegen Jordaners, die zich onledig hielden met „palingtrekken”, een ruw volksvermaak, dat van overheidswege verboden was. Het oproer, dat niet dan indirect in verband staat met de socialistisch-anarchistische agitatie van Domela Nieuwenhuis c.a., kon slechts met...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten