Wat is de betekenis van paleis?

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

paleis

paleis - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-leis 1. woning van de koning(in) ♢ de koningin woont op paleis Soestdijk Zelfstandig naamwoord: pa-leis het paleis de paleizen ...

2023-10-02
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

paleis

Benaming voor een vorstelijke residentie en voor een representatief openbaar gebouw of monumentaal stadswoonhuis van een aanzienlijke familie of geestelijk hoogwaardigheidsbekleder. Het begrip werd voor het eerst gebruikt voor Romeinse keizerlijke gebouwen op de Monte Palatino. Het onderscheid tussen kasteel en paleis is niet altijd even scherp; ee...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over paleis?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

paleis

paleis - Wordt gebruikt voor de vaak grote en imposante officiële residenties van vorsten of andere hoogwaardigheidsbekleders. Gebruik 'herenhuizen' voor grote statige woningen die geen officiële residenties zijn.

2023-10-02
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Paleis

Z. Palatijn; Architectuur. Typerend voor het oude Nab. O. zijn de grote paleiscomplexen met verscheidene binnenhoven; het schijnt dat het aantal van deze hoven willekeurig was en het paleis dus naar verschillende richtingen kon worden uitgebreid door een nieuwe hof met vertrekken er omheen aan het geheel toe te voegen. De paleizen hebben een...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Paleis

s.n., paleis (it).

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Paleis

(<Fr.), o. (...zen), 1. gebouw dat tot woning dient voor een koning of ander vorst, vorstelijk verblijf: het koninklijk paleis; — officiële woning van een aartsbisschop; — (fig.) zijn huis is een paleis, het is groot en kostbaar ingericht. 2. aanzienlijk gebouw met een publieke bestemming: paleis van justitie, p...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

paleis

o. paleizen (Fr. palais [Lat. palatium]: eig. woning van keizer Augustus op de Palatinus: 1 vorstelijk verblijf; officiële woning van een [aarts]bisschop; 2 groot, weids gebouw): 1 het paleis des konings; 2 het paleis van justitie, gerechtsgebouw of paleishof; het paleis voor Volksvlijt te Adam; het paleis op de Dam, eig. raadhuis van Jacob v...

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Paleis

Groote vorstenwoning. De naam komt van den Mons Palatinus te Rome, den heuvel, waarop de caesaren hun woningen bouwden. Het p. komt in het bijzonder tot ontwikkeling in perioden met een sterk centraal vorstengezag; in tegenstelling met de overwegend religieus georiënteerde culturen (Egypte, Griekenland, onze M.E.). Zoo zijn uit de Oudheid bela...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

paleis

(pa'leis) o. (...leizen; -je) [Fr. < Lat. palatium] I.Eig. 1. vorstelijk verblijf: het koninklijk -; het der hemelen, de hemel. 2. Uitbr. officiële woning van een (aartsbisschop : bisschoppelijk -. II. Metf. 1. groot gebouw ; het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam; van justitie, gerechtsgebouw, -hof. 2. aanzienlijk woonhuis : z...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

paleis

[Fr.], o. (-leizen), 1. gebouw dat tot woning dient voor een vorstelijk persoon; vorstelijk verblijf: het oude paleis aan het Noordeinde; het koninklijk paleis; officiële woning van een aartsbisschop; bij vergelijking: huizen als paleizen; vandaar (fig.) zijn huis is een paleis, het is groot en kostbaar ingericht; 2. aanzienlijk gebouw met ee...

2023-10-02
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Paleis

van ’t Fr. palais en dit van ’t Lat. palatium = keizerlijk gebouw op den Palatijnschen heuvel in Rome. Verwant zijn: paladijn (rijksgroote onder Karel den Grooten); palts; paltsgraaf.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Paleis

Paleis - o. (...zen), gebouw dat tot woning dient voor een koning of ander vorst, vorstelijk verblijf: het koninklijk paleis; officieele woning van een aartsbisschop; uitgestrekt en fraai ingericht gebouw : paleis van justitie, paleis voor volksvlijt; (fig.) zijn huis is een paleis, het ziet er zeer rijk bij hem uit.

2023-10-02
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Paleis

Paleis, v. (...zen), koningshuis, hof; (ook) uitgestrekt en fraai ingerigt gebouw; - van justitie; nijverheids-, - van volksvlijt; (fig) zijn huis is een -, het ziet er zeer rijk bij hem uit.