Wat is de betekenis van Pal staan?

2020
2021-09-27
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Pal staan

Onbeweeglijk stilstaan

1977
2021-09-27
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Pal staan

onwrikbaar, onbewegelijk staan. Vroeger luidde deze uitdr. te palle staan, d.w.z. op de pal staan, waarbij onder pal (ook zetter) te verstaan is een pen waarmee een spil of een rad wordt vastgezet, zodat omzwaaien of draaien onmogelijk is. Al vroeg schijnt men aan paal gedacht te hebben onder de invloed van uitdrukkingen als pal staan als een pael...

Lees verder
1925
2021-09-27
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Pal staan

D.w.z. onwrikbaar, onbewegelijk staan; nd. (to) pall stan (Goedel, 349) naast to pall settten, vast zetten. Vroeger luidde deze uitdr. te palle staan, d.w.z. op de pal staan; onder de pal of een zetter verstaat men eene pen, staak, klamp, waarmede een spil of een rad wordt vastgezet, zoodat omzwaaien of terugdraai...

Lees verder
1919
2021-09-27
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Pal staan

eig. te pal staan, d. w. z. stevig, vast, onbeweeglijk staan (verg. schrap zetten, schoor staan, kant schaven enz.): eig. gezegd van raderen of andere machinedeelen, en de machine zelf. Later heeft het woord ook nog een ruimere toepassing gekregen: Pal in de zon zitten. Vroeger; te pal komen, raken, zijn = in den klem raken, verkeerd te pas komen....

Lees verder