2019-09-19

Pagode

Pagode, van het Indische woord bhagoevati (heilig huis), noemt men bij de Hindoe’s en andere volken van Zuid-Azië tempelgebouwen, die zich door uitgebreidheid, oorspronkelijkheid van stijl, rijkdom van versierselen en keurigheid van beeldhouwwerk onderscheiden. De pagode bestaat gewoonlijk uit een hoofdtempel, kleine tempels, kapellen, zalen tot verblijf voor bedevaartsgangers, en door zuilen onderschraagde portalen en gangen; zij zijn door parken omgeven en door een algemeenen muur omringd....

Lees verder
2019-09-19

Pagode

Pagode - v. (-s, -n), afgodstempel in Oost-Indië, China en aangrenzende landen; heilige toren in pyramidevorm; afgodsbeeld, dat in zulk een tempel gevonden wordt; goudmunt en rekenmunt in Oost-Indië, van onderscheiden gewicht, gehalte en waarde, van f 3,98 tot ƒ 5,25 Nederlandsch.

2019-09-19

Pagode

Pagode - gouden munt, in verschillende Oost-Indische landen, ongelijk in gewicht, gehalte en waarde.

2019-09-19

pagode

pagode - v., tempel in Indië, China, Japan; afgodsbeeld daarin: Chineesch beeldje met bewegelijk hoofd ; Indische gouden munt, ruim vier gulden.

2019-09-19

pagode

pagode - v. (pagoden), afgodstempel (in China, Japan en Hindostan); afgodsbeeld; zekere indische goudmunt

2019-09-19

pagode

v. afgodstempel; Chinees poppetje met beweeg- baar hoofd; afgodsbeeld; (ook:) oude Ind. goudmunt van 3 of 4 ropijen.

Lees verder