Wat is de betekenis van page?

2020
2021-01-15
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

page

Het begrip page heeft 3 verschillende betekenissen: 1) dienaar van een ridder. jongen die eertijds in dienst was van een ridder of een adellijk persoon, die overigens vaak zelf van hogere afkomst was en door zijn meester opgeleid werd voor zijn latere hogere positie; dienaar van een ridder. 2) grote, kleurrijke vlinder. grote, kleurr...

Lees verder
2009
2021-01-15
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

page

Eerste fase van de opleiding tot ridder.

2001
2021-01-15
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

page

(pagina) Pagina op het World Wide Web. Zie ook: web page.

1993
2021-01-15
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Page

vlinder; hofjonker; bladzijde

1985
2021-01-15
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Page

Pagina (1) Een blok instructies, gegevens of beide, dat in het hoofdgeheugen of een hulpgeheugen kan worden geplaatst. Het segmenteren en laden van deze blokken wordt automatisch door de computer bestuurd. (2) Bij een virtueel geheugensysteem is dit een blok met een vaste lengte, dat een virtueel adres heeft en dat van een reëel naar een hulpg...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

page

[Fr.], m. (-s), 1. m.n. in de middeleeuwen jongen (meestal van adel) als persoonlijk dienaar verbonden aan een persoon van hoge rang; dienaar van een ridder; hofjonker; 2. jongen (of meisje) die (dat), in een bijzondere kledij gestoken, bij feesten of plechtigheden dienst doet: twee kleine pages openden de stoet; 3. kleine dagvlinder die behoort to...

Lees verder
1950
2021-01-15
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Page

(Fr.), v. (-s), bladzijde.

1948
2021-01-15
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

page

(Fr.) m. 1 edelknaap, hofjonker; 2 (Fr.) v. bladzijde.

1928
2021-01-15
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Page

De edelknapen, die in de Middeleeuwen aan de hoven der vorsten en landsheren dienden, werden pages genoemd. Zij leerden er kleine diensten bewijzen en kregen van de hofdames onderricht in godsdienst en catechismus. Was dit deel der opvoeding voltooid, dan werden zij bevorderd tot schildknaap. In latere eeuwen verdwenen de ridders en met hen de schi...

Lees verder
1914
2021-01-15
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

page

page - m., edelknaap, hofjonker; ook: bladzijde.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Page

Het begrip page heeft 2 verschillende betekenissen: 1. page - page - in. (-s), edelknaap, hofjonker; — kleine soort van dagvlinders (thecla). 2. page - page - v. (-s), bladzijde; — TOUW, o. (boekdr.) dun touw waarmede de gezet zijnde bladzijden worden opgebonden.

Lees verder
1864
2021-01-15
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

page

page - pagina, v. (paginaas), bladzijde