Synoniemen van Pacifische Oceaan

2020-01-29

Pacifische Oceaan

Pacifische Oceaan - Eigennaam 1. (aardrijkskunde) de oceaan die ligt tussen Oost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië Synoniemen Grote Oceaan, Stille Oceaan Verwante begrippen Atlantische Oceaan, Indische Oceaan

2018-09-27

Oceaan

m. (oceanen), de groote wereldzee, de uitgestrekte en samenhangende watermassa, die het land van dezen aardbol omspoelt; — een van hare onderdeden, welke in de aardrijkskunde als de Atlantische, Indische en Groote Oceaan bekend zijn; — (in den hoogeren stijl) zee in ‘t algemeen; (ook) kleinere zee, die anders niet den naam van oceaan draagt; — de zee, vooral als vernielend element gedacht, tegen wier wateren niets bestand is ; de duinen zijn eene borstweer tegen den oceaan; — (spr.) he...

2019-09-18

Oceaan

Oceaan of wereldzee, → Zee. Zie ook → Diepzeebodem.

2017-03-31

Oceaan

Oceaan - de oceaan leegdrinken: iets onmogelijks uitvoeren.

2019-07-17

oceaan

oceaan - m., wereldzee; „oceanisch”, tot de wereldzee behoorend.

2019-08-13

Oceaan

Van den oceaan is de mensheid, toen zij nog in de kinderkleren liep, altijd bang geweest. Wij, 20ste -eeuwers, en dan speciaal wij, zeevarende volkeren, hebben niet meer dien angst voor de grote zee, die dan toch ten slotte de oceaan is. Het is niet meer „de onbekende”, wij weten nu veel meer van hem.Zoals bekend is, zijn er drie bepaalde zeeën, die het recht op den titel Oceaan hebben: de Atlantische, de Grote (ook wel Stille Zuidzee of Pacific geheten) en de Indische Oceaan. I...

2019-06-08

oceaan

oceaan - De belangrijkste watergebieden van de aarde, gelegen in bekkens. Gebruik 'zeeën' voor ondiepe zoutwatergebieden aan de randen van continenten.

2019-01-12

Oceaan

Oceaan - Omtrent den oorsprong van het woord zie OCEANUS. Van de totale oppervlakte der aarde wordt 361 mill. K.M.2 door de oceanen of wereldzeeën, 149 mill. K.M.2 door land ingenomen; verhouding 71 : 29. Op het N. halfrond wordt 155, op het Z. 206 mill. K.M.2 ingenomen door water. Men onderscheidt drie oceanen: den Atlantischen, Indischen en Stillen Oceaan, ook wel Groote Oceaan of Pacific genoemd; de grenzen zijn de meridianen van 67° W.L., 20° en 147° O.L. Naast de oceanen onderscheidt me...

2017-11-14

oceaan

oceaan - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ce-aan 1. grote zee, tussen twee werelddelen ♢ we steken de oceaan over naar New York Zelfstandig naamwoord: o-ce-aan de oceaan de oceanen het oceaantje Synoniemen wereldzee

2017-12-04

oceaan

oceaan - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde) een zeer grote zee tussen verschillende werelddelen

2019-09-19

oceaan

m. wereldzee; fig. zee; grote menigte.

2017-04-06

Oceaan

(ook: wereldzee) Grote watervlakte die continenten van elkaar scheidt. Men onderscheidt drie oceanen: de Atlantische, de Grote of Stille en de Indische Oceaan; maar ook de Noordelijke IJszee vertoont de eigenschappen van een oceaan, zowel wat betreft de scheiding der continenten als de diepte (het grootste deel is dieper dan 200 m). Ruim 97% van al het water op aarde bevindt zich in oceanische bekkens. Door de grote warmtecapaciteit van de watermassa's hebben de oceanen een zeer grote invloed op...

2019-04-28

Oceaan

zie Beer.

2018-08-10

Oceaan

Zie Zee.

2019-10-29

Pacifische gesteenten

(geol.), stollingsgesteenten uit de kalk-alkali-reeks, betrekkelijk kalkrijk en alkali-arm. De normale differentiatieproducten van een magma van gemiddelde samenstelling. Hiertoe rekent men vele granieten, diorieten, gabbro’s en perknieten. De tegenstelling vormen de Atlantische gesteenten der alkalireeks, rijk aan alkalimetalen (foyaïeten, foïdieten, enz.). De naam wijst op de groote verbreiding dezer gesteenten, resp. om den Stillen Oceaan en in W. Europa. Zie ook Stollingsgest...

2017-10-31

Pacifische Plaat

Pacifische Plaat - Eigennaam 1. (aardrijkskunde) de aardplaat die het merendeel van de Stille Oceaan uitmaakt De Pacifische Plaat is hoofdzakelijk oceaanbodem, maar een bevinden zich ook vele eilanden op. Woordherkomst vaste verbinding van Pacifische (bijvoeglijk naamwoord) en plaat (zelfstandig naamwoord)

2019-01-12

Oceaan (groote)

Oceaan (groote) - zie STILLE OCEAAN.

2019-01-17

Arctische oceaan

Arctische oceaan - zie NOORDPOOLZEE.

2019-02-02

Antarctische oceaan

Antarctische oceaan - zie Zuidelijke IJszee.

2019-01-31

Atlantische oceaan

Atlantische oceaan - het zeegebied tussen Amerika , en Europa/Afrika, 82,44 mln. km2, gemiddelde diepte 3930 m, maximale diepte 8385 m in de Puerto Ricotrog. Bodemtopografie. De Atlantische Oceaan wordt in een oostelijk en een westelijk deel verdeeld door de 15000 km lange Middenatlantische Rug, die van het zeegebied nabij Spitsbergen in het noorden via Ijsland over de gehele lengte van de Atlantische Oceaan loopt tot Bouveteiland in het zuiden, waar deze rug zich voortzet in de richting van de...