Wat is de betekenis van pachters?

1900
2021-09-22
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

pachters

Pachters zijn personen aan wie het waagrecht voor een vastgestelde periode wordt verpacht. (Het waagstuk. Wegen en waaggebouwen in Nederland, div. auteurs, Amsterdam 1990)