2020-01-29

Paavo

Finse vorm van de naam Paulus. Bekend geworden door de Finse atleet Paavo Nurmi (1897-1973), winnaar van 6 olympische titels voor hardlopen en 20 wereldrecords.

2020-01-29

Paavo

Paavo - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

2017-11-30

Nurmipad, Paavo - Amsterdam-Noord

Rb. Stadsdeel Amsterdam-Noord 14-9-1994. Finse lange afstandloper. Het grootste aantal olympische medailles staat op zijn naam. In de periode 1920-1928 won hij negen gouden en drie zilveren medailles op zeven verschillende onderdelen. Op de Olympische Spelen van Parijs in 1924 won hij vijf keer goud, onder andere op de 1500 en 5000 meter.

2019-04-18

Cajander

Cajander - Paavo, Finsch schrijver en dramaturg; * 1846, ✝ 1912. Vooral beroemd om zijn meesterlijke Shakespeare-vertalingen (1879 vlg.), maar ook om een eigen lyrische productie van plastischen rijkdom en fraaie vormbeheersching. Werkte vooral onder Duitsche beïnvloeding.

2017-10-17

Paavo's

Paavo's - Eigennaam 1. genitief van Paavo

2018-08-09

Lönnrot

Lönnrot (Elias), de beroemdste en werkzaamste onder de grondleggers der nieuwere Finlandsche letterkunde, geboren te Sammatti in Nyland den 9den April 1802, was de zoon van een kleermaker en aanvankelijk in het bedrijf zijns vaders in den omtrek zijner geboorteplaats werkzaam. Nadat hij in 1820 gedurende eenige maanden het gymnasium te Borgo bezocht had, kwam hij als leerling in eene apotheek te Tawastehuus, waar hij 2 jaren bleef. Door eigen oefening en privaatonderwijs had hij het allengs zoo...