Wat is de betekenis van Paarden?

2024-05-28
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

paarden

Als symbool van kracht en vitaliteit past het paard in het beeld van koninklijke waardigheid. De koninklijke Stallen herbergen per traditie niet alleen koetspaarden, maar ook rijpaarden voor de leden van het Koninklijk Huis. Van onder anderen koning Willem II, koningin Wilhelmina en koningin Beatrix is bekend dat zij fervente paardenliefhebbers war...

2024-05-28
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

PAARDEN

Gedomesticeerde viervoetige rij-, last- en trekdieren. In Zeeland heeft het paard steeds in hoog aanzien gestaan. Willem van Beieren, o.a. Graaf van Zeeland, verplichtte in 1356 de Middelburgse schepenen een hengst te houden, ‘ter waerden van tien scilden (f 108,—) ende niet daer beneden’. In de middeleeuwen en later waren...

2024-05-28
Encyclopedie van het dierenrijk

W.Eigener (1970)

Paarden

Familie: Equidae Paarden (Asinus, Equus) Bij de echte paarden, zebra’s en ezels is slechts de middelste teen aan iedere voet behouden en door een stevige hoef bedekt. De oerpaarden of przewalskipaarden, de voorouders van onze huispaarden, bewoonden in de Ijstijd in ontelbare aantallen en kudden de steppen en toendra’s van Middenen Zuidw...

2024-05-28
Dieren-encyclopedie

Lize Stilma (1961)

Paarden

Onze snelvoetige paarden behoren tot de onevenhoevigen. De paardenmoeder (Merrie) krijgt meestal één veulen na dit twaalf maanden te hebben verwacht.

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Paarden

(paardde, heeft gepaard), 1. (een vaartuig) door paarden laten voorttrekken. 2. (Zuidn.) van paarden voorzien: een hoeve paarden. 3. (Zuidn.) (onoverg.) werken als een paard.

2024-05-28
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Paarden

Anatomisch onderscheidt zich het paard met de andere tot de Equidae behorende soorten, nl. de ezels, halfezels en tijgerpaarden, van alle andere thans levende dieren door het feit, dat elke voet slechts één teen bezit. Deze bijzonderheid vormt een der grondslagen van de geschiktheid van het paard als arbeidsdier. De fossiele vormen va...

2024-05-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

paarden

('pa:rdən) (paardde, heeft gepaard) door een of meer paarden laten voorttrekken : een vaartuig -.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

paarden

paarden, - o. mv., touwen, die in bochten langs de rand van zeilschepen hangen en waarop de matrozen steunen bij ’t bergen der zeilen.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Paarden

Paarden - (paardde, heeft gepaard), (een vaartuig) door paarden laten voorttrekken; (Zuidn.) eene hoeve paarden, van paarden voorzien; — (gew.) iem. aansporen, aanporren.