2019-11-22

Paap

Paap - (Willem), geboren te Winschoten, 1856, studeerde voor onderwijzer, daarna in de letteren en wijsbegeerte en de rechten, promoveerde tot Mr. in de rechten in 1887. Als litterator sloot hij zich bij Verweij c. s. aan en was hij medeoprichter van „De Nieuwe Gids”; hij trok zich echter spoedig terug. Al zijn werk draagt een sterk satierisch karakter en bespot personen en toestanden op al te doorzichtige wijze: b.v. Bombonos, Jeanne Collette, Vincent Haman. Voor het tooneel schreef hij o....

2019-11-22

Paap

Paap - m. (papen), R.-K. geestelijke (bij wijze van minachting); scheldnaam voor een RoomschKatholieke; — (bij grondwerkers) spekdam, vierkante aarden zuiltjes die men bij graafwerk laat staan, om de hoeveelheid uitgegraven aarde te kunnen nagaan; — (lakenwev.) trapvormige strepen op het laken, die bij het scheren ontstaan, wanneer de schaar een weinig te snel bewogen wordt; — stempel op het ondervlak van een ponshamer.

2019-11-22

paap

paap, - m., eig. vader; vroeger eerenaam voor R. K. geestelijken, thans eerder scheldnaam.