2019-09-16

Paalwoningen

In de voorhistorische tijd bouwden in Europa (gelijk thans nog bij sommige onbeschaafde volken) verschillende volksstammen hun woningen in meren, moerassen of rivieren en wel op palen, om zodoende tegen roofdieren of vijandelijke aanvallen beveiligd te zijn. Vooral in de Zwitserse meren zijn sindsdien 1853 van zulke paalwoningen ontdekt. De daarbij opgegraven voorwerpen, van de oude bewoners afkomstig, zijn zeer belangrijk voor de wetenschap. Deze werktuigen zijn vervaardigd uit been, steen, bro...

Lees verder
2019-09-16

Paalwoningen

Paalwoningen noemt men verblijven van menschen, in overouden tijd aan den oever van meren of rivieren op uit het water verrijzende palen gebouwd. Men vindt er intusschen ook in onzen tijd, en wél bij de onbeschaafde volkeren in het noorden van Zuid-Amerika, — voorts op Bornéo, Celébes, Nieuw-Guinéa, Nieuw-Zeeland, de Carolina-eilanden enz. Voorts maakt Heródotus melding van de Paeoniërs in Azië, die in dergelijke paalwoningen waren gehuisvest. Veel merkwaardiger evenwel voor de geschied...

Lees verder
2019-09-16

paalwoningen

Woonhuis op palen, boven grond of in het water. In prehistorische tijden werden o.a. langs de meren van Zwitserland en Zuid-Duitsland woonhuizen op palen gebouwd, o.a. in 1854 ontdekt te Obermeilen aan de Zürichsee. Een reconstructie van dit type huizen is te vinden te Unteruhldingen aan de Bodensee. In recenter tijd werden op het eiland Marken woonhuizen op palen opgetrokken toen de ruimte op de terpen tegen eind XIX was volgebouwd. Een nog moderner versie ziet men in Helmond, naar ontwerp...

Lees verder
2019-09-16

Paalwoningen

De vroegste bewoners van Europa hebben veel meer dan die van tegenwoordig voor hun persoonlijke veiligheid moeten zorgdragen; niet alleen ten opzichte van andere, hun vijandig gezinde mensen, maar vooral ook met het oog op de wilde dieren. In sommige streken zocht men veiligheid in bijna ontoegankelijke holen en in andere streken kwam men op het denkbeeld de huizen boven het water te bouwen; hieruit ontstonden de paalwoningen en paaldorpen, waarvan men de overblijfselen in Zwitserland (speciaal...

Lees verder