Wat is de betekenis van Paalwoningen?

1985
2021-09-21
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

PAALWONINGEN

woningen met kubusachtig uiterlijk op ,,palen", gebouwd in een wijkje bij het Speelhuis te Helmond, ontworpen door architect Piet Blom bij wijze van experiment in de zestiger en zeventiger jaren.

1933
2021-09-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Paalwoningen

op palen gebouwde woningen, boven water of moerasgrond; kwamen reeds i/h steenen tijdperk voor en ook heden nog in verschil!, streken, o.a. Indië, Japan, Z.W.-Frank rijk en Ned. (Marken). In trop. streken worden ook wel paalwoningen gebouwd als bescherming tegen wilde dieren.

Lees verder
1928
2021-09-21
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Paalwoningen

De vroegste bewoners van Europa hebben veel meer dan die van tegenwoordig voor hun persoonlijke veiligheid moeten zorgdragen; niet alleen ten opzichte van andere, hun vijandig gezinde mensen, maar vooral ook met het oog op de wilde dieren. In sommige streken zocht men veiligheid in bijna ontoegankelijke holen en in andere streken kwam men op het de...

Lees verder
1926
2021-09-21
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Paalwoningen

zijn die huizentypen, waarbij zich tusschen den vloer der woning en de aarde een ruimte bevindt, waarbinnen palen staan, die de woning dragen. Motieven, welke er toe hebben geleid, paalwoningen te bouwen, waren: veiligheid voor aanvallen; bescherming tegen hooge vloeden; gemakkelijke afvoer van vuil; goede gelegenheid voor het verkeer te water. Dat...

Lees verder
1922
2021-09-21
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Paalwoningen

In de voorhistorische tijd bouwden in Europa (gelijk thans nog bij sommige onbeschaafde volken) verschillende volksstammen hun woningen in meren, moerassen of rivieren en wel op palen, om zodoende tegen roofdieren of vijandelijke aanvallen beveiligd te zijn. Vooral in de Zwitserse meren zijn sindsdien 1853 van zulke paalwoningen ontdekt. De daarbij...

Lees verder
1900
2021-09-21
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

paalwoningen

Woonhuis op palen, boven grond of in het water. In prehistorische tijden werden o.a. langs de meren van Zwitserland en Zuid-Duitsland woonhuizen op palen gebouwd, o.a. in 1854 ontdekt te Obermeilen aan de Zürichsee. Een reconstructie van dit type huizen is te vinden te Unteruhldingen aan de Bodensee. In recenter tijd werden op het eiland Marke...

Lees verder
1870
2021-09-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Paalwoningen

Paalwoningen noemt men verblijven van menschen, in overouden tijd aan den oever van meren of rivieren op uit het water verrijzende palen gebouwd. Men vindt er intusschen ook in onzen tijd, en wél bij de onbeschaafde volkeren in het noorden van Zuid-Amerika, — voorts op Bornéo, Celébes, Nieuw-Guinéa, Nieuw-Zeeland, de Carolina-eilanden enz. Voorts m...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten