Wat is de betekenis van Overzicht?

2022
2023-03-25
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Overzicht

Een overzicht is een duidelijk beeld van iets of iemand. Het kan ook een duidelijke samenvatting of samenstelling betekenen. Schets, terugblik en inzicht zijn synoniemen van overzicht. De zin: "Vanuit het hotel hadden we een goed overzicht op de bergen" geeft aan dat ze de hotelgasten de bergen duidelijk kunnen zien, het is overzichtelijk. "Bram g...

Lees verder
2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

overzicht

overzicht - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-zicht 1. het geheel duidelijk zien ♢ op de toren hadden we overzicht over het plein 2. een duidelijke samenvatting ♢ hij maakte een overzicht v...

Lees verder
1990
2023-03-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

overzicht

zie: compendium.

1952
2023-03-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Overzicht

s.n., oersjoch (it).

1950
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Overzicht

o. (-en), 1. het overzien; gelegenheid om te overzien: hier heeft men een goed overzicht over het terrein; — een overzicht over de geschiedenis hebben, zich daarin gemakkelijk kunnen oriënteren ; 2. samenvatting, beknopt verhaal, korte opgave: een overzicht der ingekomen brieven maken ; een overzicht der vaderlandse ges...

Lees verder
1937
2023-03-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

overzicht

o. bet. 2 en 3 -en (1 vrij uitzicht, het overzien'; 2 hoofdlijnen of hoofdtrekken van een studievak, kort begrip; het boek, dat zulk overzicht bevat; 3 algemene samenvatting, beknopt verhaal van het gebeurde, v. e. inhoud; inhoudsopgave): 1 op deze heuvel hebt ge een overzicht over het landschap; 2 een overzicht der algemene geschiedenis; 3...

Lees verder
1930
2023-03-25
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

overzicht

('o:vər) o. (-en; -je) 1. Eig. het overzien (III). 2. Metf. kennis in algemene trekken: een over de geschiedenis hebben. 3. Metn. [van 2] kort begrip : een van de vaderlandse geschiedenis.

Lees verder
1898
2023-03-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Overzicht

Overzicht - o. (-en), het overzien : hier heeft men een goed overzicht over het terrein; — een overzicht over de geschiedenis hebben, zich daarin gemakkclijk oriënteeren kunnen; — uittreksel: een overzicht der ingekomen brieven maken', — beknopt verhaal, korte opgave: een overzicht der Vaderlandsche ge-

Lees verder