Wat is de betekenis van Overzetten?

1952
2022-10-01
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Overzetten

v., oersette.

1950
2022-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Overzetten

(zette over, heeft overgezet), 1. met een vaartuig naar de overkant brengen: iem. overzetten ; met de pont overzetten; 2. (zeew.) in een vaartuig overladen : de mail van het stoomschip werd midden in de Oceaan op een ander stoomschip overgezet', 3. verplaatsen : de ballast van het schip overzetten : — een andere st...

Lees verder
1937
2022-10-01
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

overzetten

zette over, h. overgezet (1 overvaren, overvoeren; 2 vertalen, in een andere taal overbrengen; 3 nog eens zetten): 1 de veerman gaat, zal ons overzetten; 2 het Evangelie van Mattheus is uit het Aramees in het Gr., uit het Gr. in het Latijn en hieruit in het Ned. overgezet; 3 wilt ge die zet (op het schaakbord) niet overzetten; overzetter m -s (...

Lees verder
1932
2022-10-01
Muziek

Muziek lexicon

Overzetten

bij het klavierspel de vingers over den duim zetten.

1930
2022-10-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

overzetten

I.(zette over, heeft overgezet) 1.met een vaartuig erover heen zetten : de voerman zal ons -. 2. vertalen, overbrengen : uit het Engels -. II.opnieuw zetten : een bladzijde -.

Lees verder
1916
2022-10-01
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Overzetten

Overzetten - noemt men in groentenstreken, b.v. in het Westland, een diepe bewerking van den grond, waarbij de verschillende aardlagen op haar oorspronkelijke hoogte blijven. Het staat als zoodanig tegenover het z.g. verdelven waarbij de verschillende lagen van plaats worden verwisseld, dus de bovengrond naar beneden en de ondergrond naar boven geb...

Lees verder
1898
2022-10-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overzetten

Overzetten - (zette o\er, heeft overgezet), overvaren, met een vaartuig naar den overkant brengen : iem. overzetten; met de pont ovtrzetten; — naar eene andere zijde zetten, verplaatsen : (schaak sp.) het kasteel overzetten; hei bestek overzetten, uit de eene kaart in de andere over brengen; — (fig.) vertalen, overbrengen : dit werk is...

Lees verder