Wat is de betekenis van overweging?

2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overweging

overweging - zelfstandig naamwoord uitspraak: o-ver-we-ging 1. waarom je het doet of vindt ♢ uit financiële overwegingen is het plan afgewezen 2. het erover nadenken ♢ dit plan verdient overwegi...

Lees verder
2003
2021-01-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

overweging

overweging - Land, aandeel of sector meer laten meewegen in een beleggingsportefeuille dan volgens de index of benchmark normaal zou zijn.

1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Overweging

v. (-en), 1. het overwegen, het wikken en wegen van iets: iets in overweging nemen, geven; 2. hetgeen men overweegt: financiële overwegingen; 3. (fig.) grond, beweegreden: het besluit was op de volgende overwegingen gegrond; de eerste overweging van het vonnis was reeds beslissend.

Lees verder
1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Overweging

of meditatie is een vorm van inwendig gebed, die bij de geestelijke schrijvers op tweeërlei wijze wordt onderscheiden van de beschouwing of → contemplatie. 1° Men gebruikt o. voor het, vaak moeizaam zoekend en redeneerend, overdenken van een abstracte waarheid met practische toepassing op het eigen leven, in tegenstelling met de veel...

Lees verder
1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overweging

Overweging - v. het overwegen : iets in overweging nemen, geven; —, (-en), (fig.) grond, beweegreden : het hesluit was op de volgende overwegingen gegrond.

Lees verder
1898
2021-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Overweging

zie Bedenking.