2020-04-06

Overlevingsperspectief

Dit veronderstelt dat een onderneming een speelbal van de krachten in zijn omgeving is en dat een bedrijf louter kan reageren of anticiperen op veranderingen in de markt. Volgens het overlevingperspectief ontstaan, groeien, stagneren en verdwijnen markten zonder dat bedrijven daar veel invloed op hebben. Bedrijven zijn onderworpen aan een Darwinistisch proces van natuurlijke selectie en ‘survival of the fittest’. Het inschatten van marktontwikkelingen voor nieuwe investeringen is volgens dit per...