Wat is de betekenis van Overijsel?

2024-07-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Overijsel

prov. in O.-Ned., begrensd door Friesl., Drente, Duitsl., Gelderl. en het IJselmeer. 3.363,82 km2, 644.500 inw. In het N.W. gedeelte een laaggelegen laagveen- en kleigebied. In het O. uitgestrekte hoogveengebieden, merendeels afgegraven. De rest, het grootste gedeelte, is zandgrond, op de brede stroken rivierklei na langs de beken en rivieren. Door...

2024-07-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Overijsel

o. (een onzer 11 provinciën); Overijselaar, m. -s (man uit O.); -s, bn., bw.

2024-07-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Overijsel

I. Aardrjjksk. en economie. O. is een provincie in het O. van Nederland; opp. 3 335 kma; ca. 546 000 inw. (zie verder over bevolking in dit art. sub E). A) Ligging en grenzen. O. grenst in het W. voor een klein deel aan het IJselmeer; verder wordt de W. grens met Gelderland in hoofdzaak gevormd door den IJsel, op drie exclaven na, bij Wijhe, Olst...

2024-07-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Overijsel

(ovər'ijsəl) [over de IJsel] provincie in Nederland. Hoofdstad : Zwolle. 1.Aardrijkskundig. Oppervlakte. 3367 km2. Bodem. Laagland met als hoogste punt de Haarlerberg (83 m). Bevolking. 625 000 inw. Landbouw en Veeteelt. De IJselstreken en het noordwesten zijn polders die runderen voeden; binnendijks worden tarwe, gerst, haver en aardappels ve...

2024-07-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Overijsel

Overijsel - provincie van Nederland, oppervlakte 3398,68 K.M.2, 418.000 inw., waarvan in Deventer, Zwolle, Kampen en Enschede. Het bestaat uit de historische landschappen: het land van Vollenhove, het N.W.; Salland en Twente. De natuurlijke grens tusschen beide laatste werd gevormd door de venen van Rijsen en Almelo. De grenzen der provincie zijn o...

2024-07-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Overijsel

Overijssel, nederl. provincie, grenst ten n.w. aan de Zuiderzee, ten n. aan Friesland en Drenthe, in het n.o. aan de pruis. prov. Hannover, in het z.o. aan de pruis. prov. Westfalen, in het z. en z.w. aan Gelderland; is 3343 km.2 groot en telde 1 Jan. 1902: 343.924 inw. Hoofdstad is Zwolle. 0. dankt zijn naam aan de ligging van het grootste gedeelt...

2024-07-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Overijsel

provincie van het koninkrijk der Nederlanden, 61 a 62 vierk. mijlen groot, bevolkt met 240,000 zielen; hoofdplaats de stad Zwolle. In vroeger tijden was 0. onderworpen aan de bisschoppen van Utrecht, en heette toen Boven-Sticht of Over-Slicht, gelijk het andere gedeelte, waarin de stad Utrecht lag, het Neder-Sticht genoemd werd; de heide doelen war...