Synoniemen van overig

2019-12-13

overig

overig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: o-ve-rig 1. niet dezelfde persoon of zaak ♢ de overige bezoekers mochten niet meer naar binnen 1. voor het overige [overigens] 2. wat nog over is ♢ de overige dagen van de vakantie hebben we geluierd Bijvoeglijk naamwoo...

2019-12-13

Overig

Overig bn. overgebleven, nog voorhanden, nog onverbruikt, nog onverteerd; — de overige dagen, de dagen die nog overblijven; — zijn overige leeftijd, de tijd, dien hij nog te leven heeft of had; — de overige menschen, de andere; laten vrij vast gaan, dan zullen de overigen wel volgen.