Wat is de betekenis van Overgangsbepaling?

1973
2020-11-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

overgangsbepaling

v. (-en), bepaling bij een nieuwe wet, die de overgang van de oude tot de nieuwe wet gemakkelijker maakt.

1898
2020-11-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overgangsbepaling

Overgangsbepaling v. (-en), de overgangsbepalingen eener wet, de bepalingen die zoo lang gelden tot de wet volledig ingevoerd is, die de overgang tot de nieuwe wet gemakkelijker maken; ...EXAMEN, o. (-s), examen tot overgang in eene hoogere klasse; ...FORMATIE, v. (-s), zekere lagen der aardkorst.

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten