Wat is de betekenis van Overgang, recht van?

1973
2020-11-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Overgang, recht van

successierechten geheven over een erfenis, legaat of schenking verkregen van iemand die geen ingezetene van het rijk is. Dit geldt voor onroerende goederen in Nederland en België, hypotheekvorderingen op deze goederen en het bedrijfsvermogen, behorend tot een binnen het rijk uitgeoefend bedrijf of beroep (artt. 1, resp. 5 Successiewet).