2019-11-18

Overeenkomsten

Overeenkomsten - LosecaatVermeer, P. A. J. Wil en verklaring bij overeenkomsten. Leiden. Ed. Jdo. — Jansma, R. Uitlegging van overeenkomsten, f 2.—. Amsterdam. Engelhard, van Embden en Co.