2019-11-16

Overdue-market

Overdue-market - eene lijst van schepen, waarop extra assurantiepremie’s worden betaald, daar zij „overdue” (over tijd) zijn. Hoe langer het geleden is, dat men van zeker schip eenige tijding vernam, te hooger wordt de reassurantiepremie, die dan wel tot 90 en 95% oploopt.