Wat is de betekenis van overdrijven?

2020
2022-08-19
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

overdrijven

Het begrip overdrijven heeft 5 verschillende betekenissen: 1) wegtrekken. zich door de lucht van een plaats verwijderen; wegtrekken. 2) overtrekken. zich door de lucht verplaatsen over een plaats heen; overtrekken. 3) verdrijven over iets. over een plaats heen, naar de andere kant van een plaats verdrijven. 4) te groot vo...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overdrijven

overdrijven - onregelmatig werkwoord uitspraak: o-ver-drij-ven 1. het groter, mooier of erger voorstellen dan het is ♢ je moet niet zo overdrijven Onregelmatig werkwoord: o-ver-drij-ven ik overdrijf ...

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Overdrijven

v., oerdriuwe.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Overdrijven

I. (dreef over, heeft en is overgedreven), 1. naar de overzijde drijven: de plank is overgedreven; — ook overg., hoewel w. g.; 2. voorbijtrekken: het onweer is overgedreven; ook fig.; II. (overdreef, heeft overdreven), 1. (eig.) te sterk drijven (vee enz.); 2. te ver gaan met iets, geen maat houden: hij overdrijft alles:...

Lees verder
1939
2022-08-19
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Overdrijven

Praten door vergrootglas.

1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

overdrijven

1 dreef over, i. overgedreven (naar de overzijde drijven; voorbijdrijven): de bui is o'vergedreven, naar een andere streek gedreven; 2 overdreef', h. overdre'ven (de grenzen der waarheid door vergroting overschrijden, een buitensporige voorstelling geven van): hij overdrijft bij alles. overdrijving v. -en (daad van overdrijven): do...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Overdrijven

Overdrijven (dreef over, heeft en is overgedreven), naar de overzijde drijven: de plank is overgedreven; — voorbijtrekken: het onweder is overgedreven; —, (overdreef, heeft overdreven), (eig.) te sterk drijven (vee enz.); (fig.) te ver gaan met iets, niet op de juiste maat letten: hij overdrijft alles: zijne studie, zijn uitgaan enz.;...

Lees verder