Wat is de betekenis van Overal?

2022
2022-08-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

overal

(17e eeuw) (zeem.) tijd om op te staan; wakker worden! • oover al, dit is een scheeps woord en beteekend dat ieder (geen uitgesonderd) te voorschijn moet koomen roepende, oover al! oover al! (W.A. Winschooten: Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden.... die uit de Seevaart sijn ontleend. 1681) &b...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

overal

overal - bijwoord uitspraak: o-ver-al of o-ver-al 1. op alle plaatsen ♢ overal hingen vlaggen 2. alles ♢ zij heeft overal verstand van Bijwoord: o-ver-al of o-ver-...

Lees verder
2017
2022-08-19
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Overal

Overal - het sein tot opstaan, zowel voor degenen die nog in de kooi lig­ gen als voor hen die op wacht moeten. Het is zes uur en overal, meneer, zegt de matroos. - K. Norel, Bij de ma­ rine (1983) ​

Lees verder
1998
2022-08-19
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Overal

het - is mariniersuitdr. waarmee wordt aangegeven dat het tijd is om op te staan. ‘Het is zes uur en overal, meneer, zegt de matroos. (K. Norel: Bij de marine, 1971) Overal = Wakker worden, opstaan. Het signaal hiervoor is ‘reveille’. (Fré Harmsen: Van baroe tot branie, 1991)

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Overal

adv., oeral, rounom, allerwegen.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Overal

I. bw., 1. op alle plaatsen: overal zoeken; het is overal koud; overal heen gaan; 2. alles (in verb. met een voorz.): hij is overal lid van; — II. tw., (zeew.) reveille elke morgen; overal maken; overal houden, des nachts al het scheepsvolk wakende houden; — ook als sein bij het neerlaten van het an...

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

overal

1 bw. (op alle plaatsen): God is overal; 2 scheepst.: er werd overal geroepen! alle man moest op het dek komen helpen; zie hens; overal maken, klaar maken.

Lees verder
1898
2022-08-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Overal

zie Alom.

1856
2022-08-19
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Overal

t.w. - is ieder morgen de reveille: ’s nachts is het: al het volk doen opkoomen. Overal maken. (komm). Overal houden (in de nacht, de geheele Equipaadje op het dek doen blijven.)

Lees verder