Wat is de betekenis van Over willen?

1950
2021-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

over willen

als in het slot wil niet over, is geen samenst.].

1898
2021-09-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Over willen

Over willen - (wilde over, heeft overgewild), gemeenzame elliptische uitdrukking, die men uit den zin of uit de omstandigheden moet kunnen aanvullen : ik wil de hrug over, overgaan, overrijden enz.; hij wil over, daarom werkt hij zoo hard, overgaan naar eene hoogere klasse; wij willen 15 . October over, naar een ander huis verhuizen.