Wat is de betekenis van Ouwe?

2020
2021-01-23
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Ouwe

Friese (bijvoorbeeld Het Bildt) en Groningse naam. Oorspr. een naam uit de kindertaal; vergelijk Aue, Oude, Uwe en Obe. Over Ove en varianten in Friesland: A. Johannsen, Personennamenstudie aus Nordfriesland, in: Fryske Studzjes, oanbean oan prof. dr. J. H. Brouwer; Assen 1960, blz. 46 en volgende.

2018
2021-01-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ouwe

ouwe - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ou-we 1. man die een of meer kinderen heeft ♢ mijn ouwe was wel de baas in huis 2. uit een eerdere periode ♢ dat is een liedje uit de ouwe tijd ...

Lees verder
2017
2021-01-23
Matrozen en mariniers

Jargon & Slang van Matrozen en mariniers

Ouwe

Ouwe - scheepscommandant. De ouwe dreigde fikse straffen uit te delen als het schip niet clean de vol­ gende haven binnenkwam. - Jan Cremer, IkJan Cremer I (1964)

2014
2021-01-23
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans

ouwe

aanspreekvorm voor vrienden, vaders e.d.: Jantje kwam binnen stormen, hij hijgde: ‘Ouwe, je mag wel oppasse, die Blikke (zijn broertje) hep allis ferloent. Moeder saat, dat jelui sellif allegoar achterlik saan’, SMIS1 74.

1998
2021-01-23
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Ouwe

zie ook (ouwe) mallemoer: 1 - jan enjongejan,alles en nog wat; een grote menigte; een hele familie; de hele rommel; de ganse zaak. Deze uitdr. komt o.a. voor bij Boekenoogen: Daar is ouwejans enjongejan in‘een grote verscheidenheid’; verder in Woordenschat en bij Van Veen. De uitdr. wordt meestal gebruikt m.b.t. een grote verscheidenheid aan zaken....

Lees verder
1964
2021-01-23
voornamen

Voornamenboek

Ouwe

m Fri. (bijv. Het Bildt) en Gron. naam. Oorspr.een brabbelnaam (zie inleiding); vgl. Aue, Oude, Uwe en ook Obe. Over Ove en nevenvormen in Fri.: A, Johannsen, Personennamenstudie aus Nordfriesland, in: Fryske Studzjes, oanbean oan prof. dr. J. H. Brouwer; Assen 1960, blz. 46 e.v.

Lees verder
1950
2021-01-23
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ouwe

(eig. OUDE), m. (-n), (zeew.) kapitein (aan boord); — oudeheer, vader: — patroon, baas.

1898
2021-01-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ouwe

Ouwe (eig. OUDE), m. (-n), (zeew.) kapitein (aan boord), (ook) de oude heer, de vader; de patroon, de baas.