Wat is de betekenis van Oude testament (literaire schoonheid van het oude)?

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Oude testament (literaire schoonheid van het oude)

De poëzie der Israëlieten, die ons in het Oude Testament is overgeleverd, gaat terug tot hun vroegste herinneringen. Het is waarschijnlijk dat een aanmerkelijk deel van hun oudste ‘literatuur’, toen deze nog mondeling werd overgeleverd, in dichtvorm was vervat. Talrijke dichterlijke fragmenten, soms van hoge ouderdom, zijn bew...

Lees verder